Bilgi kese kağıdı nedir?

  1. Öğrencilerin sahip oldukları ön öğrenmelerin yeni öğrenmelerle ilişkilendirilme- sine imkan verebilen bir tekniktir (Açıkgöz, 2009).
  2. Öğrencilere birer kese kağıdı verilir. İşlenecek konuyla ilgili anahtar kavram, olay ya da isimlerin çıkarılması istenir. Gruplar oluşturularak yazılanların payla­şılması ve daha sonra öğrencilerin dağıtılan yeni kartlara anahtar kavramlarla ilgili yeni öğrendikleri­ni yazmaları ve tekrar yazılan kavramların paylaşılmasına gidilmesi istenerek süreç sürdürülür (Açıkgöz, 2009).
Bir cevap yazın 0