1. “Bireyin farkında olmadığı bastırılmış yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008).
  2. “Daha önce öğrendiğimiz bilgileri, deneyimleri, anıları sakladığımız yer” (Arı – Üre-Yılmaz, 1998).
    Örnek: Anne çocuğu küçük yaşta sevmediği zaman, anne sevgisine duyulan ihtiyacın yarattığı eksiklik bilinç dışına itilir.
Benzer bir yazımız:  Bedenleştirme (Somatizasyon) nedir?