1. “Algı, dikkat, anlama, karar verme, problem çözme gibi insan zihninin dünyayı anlamaya yöne­lik yaptığı işlemlerin tümüdür” (Öğrenme psikolojisi, 2013).
  2. “İnsan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı zihinsel işlemlerin tümü” (Fidan,1986)
  3. “Zekayı oluşturan beynin tüm öge ve işlevlerinin birlikte çalışmalarının bir ürünü” (Kandır 2005, 58)
  4. Eğitim bilimleri literatüründe İngilizce “cognition” ve Osmanlıca “vukuf” kavramının karşılığı olarak kullanılır. (Akpunar, 2011, s.355)
Benzer bir yazımız:  Anlam nedir ?