1. Öğrenme doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçlerdir.
  2. Sadece gözlenebilen davranışların öğrenme olduğunu düşünen davranışcı kuramcılara tepki olarak oluşturulmuş bir kuramdır.
  3. Bilgiler öğrencilere anlamlı bütünler şeklinde sunulmalı ve önceki bilgilerle ilişkilendirilmelidir demişlerdir.
  4. Bilişsel öğrenme kuramları nelerdir?
    -Gestalt Kuramı – KOFFKA, KOHLER, WERTHEIMER
    -Bilgiyi İşleme Kuramı – GAGNE
Benzer bir yazımız:  Bildirimsel bilgi (bellek) nedir?