1. “Bilişsel süreçler, bir bilgi deposundan diğerine bilgi akışını sağlayan zihinsel ey­lemlerdir. Her bir bilgi deposu arasındaki bilgi akışını düzenleyen bilişsel süreçler ve bunların iş­levleri birbirinden farklıdır. Bilişsel süreçler; dikkat, algılama, tekrar, kodlama ve geri getirme olarak sınıflandırılmaktadır.”(Yeşilyaprak, 2008, s.289)
Benzer bir yazımız:  İnsancıl yaklaşım kuramı nedir?