Binoküler ipucu nedir?

  1. “Algıda derinliği açıklayan ipuçlarındandır. Aralarındaki birkaç inç’lik mesafe ne­deniyle gözlerimiz nesnelere hafifçe farklı açılardan bakarlar.Açılardaki bu farklılık ağ tabakalarda uymazlık şeklinde adlandırılan ve söz konusu yapıdaki imgelerde küçük bir farklılığı içeren olaya neden olur. Bu küçük fark derinlik için önemli bir ipucudur” (Morgan, 1995:272).
  2. Derinlik boyutunu algılayabilmemize olanak tanıyan bazı ipuçlarının ortaya çıkabilmesi için iki gözün birlikte hareket etmesi gerekmektedir.


https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/56857/mod_resource/content/0/8_algılama.pdf

Benzer bir yazımız:  Klasik koşullanma nedir?
Bir cevap yazın 0