1. Öğrencilerin bireysel olarak öğrenimlerini sürdürdüğü, öğren­cinin hedefe ulaşmak için kendi başına bağımsız etkinliklerde bulunduğu,zamanı etkin bir şekil­de kullandığı ve öğrenmenin sorumluluğunu taşıdığı bir süreçtir (Arslan, 2007).