Birleştirilmiş iş birlikli okuma ve kompozisyon nedir?

  1. “Okumayı, yazmayı ve dil becerilerini öğretmek ama­cıyla düzenlenmiş kapsamlı bir iş birlikli uygulama biçimidir” (Açıkgöz 2009,s. 201).
  2. “Okuma grubunun oluşturulması, her grubun kendi içinde alt gruplara ayrılması, okuma ve yazmaya ilişkin temel etkin­liklerin yapılması, öğrenilenlerin kontrolü, sınavların yapılması, okuduğunu anlama becerilerinin yap­tırılması, kompozisyon yazmalarının istenmesi ve bağımsız olarak kitap okuyarak özetinin istenmesi süreçlerinden oluşan bir uygulama biçimidir”(Açıkgöz. 2009, s. 201).
Benzer bir yazımız:  Aktif öğrenme nedir?
Bir cevap yazın 0