1. Farklı yeteneklerdeki öğrencilerin bir araya getirildiği grupların oluşumunu sağ­layan ve öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak geliştirmeye imkan verebilen iş birlikli öğ­retim tekniğidir (KPSS, 2003).