1.  Tüm sınıfın katıldığı ve sınıfın tamamının tartışmada bir grup olarak algılandığı öğretim sürecidir (Küçükahmet,2001).
  2. Büyük grup tartışmasında öğretmen hazırladığı sorulan öğrencilere sorar, küçük grup tartışmasında ise grupları belirlenen konuda tartışmaya yönlendirir (STS,2009).