Çağrışımsal basamaklar dizisi nedir?

  1. Öğrenme malzemesinde verilen basamakların birbirleriyle ilişkili fakat mutlaka bir basamaklar dizisi meydan getirmesi zorunlu olmadığı dizidir. Kavramsal basamaklar dizisini öğrenmek, çağrışımsal basamaklar dizisini öğrenmekten daha kolaydır. Çünkü kavramsal basamaklar dizisindeki sıralama objektiftir. Çağrışımsal basamaklar dizisini öğrenmek, rastgele verilmiş kelimelerden daha kolaydır. Çünkü bu dizi bireylere göre değişse de dizinin oluşumun­da belirli bir ilişki vardır (Morgan, 1995). Örneğin köy kelimesinin sütü, sütün ineği, ineğin otu ya da kö­yün muhtarı, muhtarın devleti, devletin vergiyi çağrıştırması çağrışımsal basamaklar dizisinin oluştuğunu gösterir. Verilen örnekte görütdüğü gibi bu dizinin oluşumu bireysel özelliklere göre değişebilir.
Bir cevap yazın 0