1. Ele alınacak konuya ilişkin grup araştırması yaparak inceleme faaliyetidir.
Benzer bir yazımız:  Sokrat semineri nedir?