Kategori: Gelişim Psikolojisi

Eğitim Bilimleri dersinde gelişim psikolojisi konularının ele alındığı terimleri içeren bölümdür.
Belli Başlı Gelişim Psikolojisi Konuları;
• Psikolojinin Temel Yaklaşımları
• Psikolojinin Alt Dalları
• Psikolojide Araştırma Yöntemleri
• Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar
• Gelişimi Etkileyen Faktörler
• Gelişimin Temel İlkeleri
• Gelişim Görevleri – Havighurst
• Fiziksel Gelişim
• Bilişsel Gelişim Kuramı
• Piaget Kuramı Temel Kavramlar
• Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri
• İşlem Öncesi Dönem
• Somut İşlemler Dönemi
• Soyut İşlemler Dönemi
• Vygotsky Ve Sosyokültürel Gelişim Kuramı
• Vygotsky Kuramı Temel Kavramlar
• Bruner’ın Bilişsel Gelişim Dönemleri
• Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim
• Mizah Gelişimi
• Oyun Gelişimi
• Dil Gelişimi
• Piaget Ve Dil Gelişimi
• Vygotsky Dil Gelişimi
• Ahlak Gelişimi
• Piaget Ahlak Gelişimi
• Kohlberg Ahlak Gelişimi

Engelleme nedir?

Tepkisel koşullanmanın kavramlarındandır. Organizmanın bir koşullu uyarıcıdan dolayı sonra gelen uyarıcılara tepki vermemesidir....