Yazılar

Engelleme nedir?

Tepkisel koşullanmanın kavramlarındandır. Organizmanın bir koşullu uyarıcıdan dolayı sonra gelen uyarıcılara tepki vermemesidir. (Öğrenme psikolojisi, 2013). Tepkisel koşullanma da üst düzey koşullanma gerçekleşmiyorsa, birinci uyarıcı diğerini engelliyor demektir.Editör örneği: Bir babanın boşanıp başka bir bayanla evlendikten sonra çocuğun üvey annesine “anne” dememesi durumudur.

Yansıtıcı konuşma nedir?

Karşılıklı konuşma esnasında, karşımızdaki kişinin (örneğinçocuğun) içini dökmesi,di­lediği sayıda cümle kurarak kendini istediği gibi ifade edebilmesi, başarmak için nelere ihtiyacı olduğunu, çocuğun kendi konuşmaları içerisinden çekip bulmasını sağlamak amacıyla kullanılan iletişim şeklidir (Ozan,???). Karşıdaki kişinin dinlenmesi bu süreçte herhangi bir yorumun yapılmaması, sonra onun ne hissettiğinin anlaşılmaya çalışılması, hissedilen duygu ve düşüncelerin sesli olarak ifa­de […]

Bilinç nedir?

“Bireyin belli bir anda farkında olduğu yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Bireyin ni­çin yorgun olduğunu ya da niçin aç ve susuz olduğunu bilmesi” (Arı -Üre -Yılmaz, 1998). “Bilinç, genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin kendi içeriklerinin farkında olduğu, içebakış yoluyla bilinen, duyumları, algıları ve anıları ihtiva eden […]

Bilinç dışı nedir?

“Bireyin farkında olmadığı bastırılmış yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Daha önce öğrendiğimiz bilgileri, deneyimleri, anıları sakladığımız yer” (Arı – Üre-Yılmaz, 1998).Örnek: Anne çocuğu küçük yaşta sevmediği zaman, anne sevgisine duyulan ihtiyacın yarattığı eksiklik bilinç dışına itilir.

Bilinç öncesi nedir?

“Bireyin biraz dikkatini zorlamasıyla bilinç düzeyine getirebildiği yaşantıların bulun­duğu bölgedir (Ceyhan, 2008).” “Bir süre önce başımızdan geçen bir olayın ayrıntılarını bir sohbet sırasın­da hatırlayarak dile getirme” (Öztürk, 2008). 

Biçim bilgisi nedir?

“Bireyin farkında olmadığı bastırılmış yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Daha önce öğrendiğimiz bilgileri, deneyimleri, anıları sakladığımız yer” (Arı – Üre-Yılmaz, 1998).

Betimsel yöntem nedir?

 “Mevcut durumu olduğu gibi belirlemeye çalışan yöntemlerdir” (Can, 2008, s.28).  Örnek yöntemler: Gözlem, standart testler, olay incelemesi, görüşme, anket…

Benmerkezci düşünce nedir?

“Yapısal anlamda herhangi bir kuralı olmayan, çocuğun yaşadığı dünyayı ken­disiyle uyumlu hale getirmesini sağlayan öznel düşüncedir” (Maury, 2008). İşlem öncesi dönemin özelliğidir. “Bir çocuğun telefondaki am­casına ısrarla “bana bu kitabı okusana diyerek elindeki kitabı göstermesi ve okumasını istemesi” (Kaya, 2009, s.79). Pokemon çizgi filmini seven bir çocuğun herkesinde sevdiğini düşünmesi. Çocukların her şeyi kendi bakış […]

Benmerkezci dil nedir?

 “Çocuğun dili kendisi için kullanmasıdır. Yineleme, monolog ve karşılıklı monolog şeklinde işlevleri vardır”  (Deniz, 2010B,s.35). “Çocuğun önündeki deftere bir şeyler yazarken”Şimdi 9’u, 9’u yapacağım, 9’u yapıyorum.” şeklinde konuşması”  (Piaget, 2011A,s.15). Bu dili kullanan çocuklar yaptığı eylemleri sanki karşılarında birisi varmış gibi sesli olarak anlatır. İşlem öncesi dönemin özelliğidir.

Benlik imgesi nedir?

“Bireyin kendi vasıflarını bilmesi ve onların farkında olmasıdır”(Kızıltepe,2007,s.83). “Çocuğun ailede sevilip sevilmemesi, zeki ve akıllı olarak ya da aptal olarak görülmesi hep onun kendisine ilişkin bir imge oluşturmasına etki eder. Çocuğun zamanla sahip olduğu özelliklerinin farkına daha çok varmasıyla bu süreç, yeni benlik imgesinin oluşumu hız kazanır”(Kuzgun, 2002,98).