Yazılar

Bedenleştirme (Somatizasyon) nedir?

“Kîmi kez türlü yakınmaların, belli bir amaca erişmek için oluşan beden­sel bedensel belirtilerle dışa yansıtılmasıdır (Savunma mekanizması)” (Uzuner, 2004,s.9). Yeterli para verilme­den çalıştırılan bir işçinin sürekli başının döndüğünü söyleyerek yatması

Başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu nedir?

“Yedi ve on bir yaşlan arasındaki dönemdir. Bu dönemde ço­cukların başarılı olma ihtiyaçları fazla olduğu için anne, baba ve öğretmenlerin, çocuktarın yap­tıkları işleri takdir etmeleri ve başarı duygusunu yaşamalarına olanak sağlamaları gerekmekte­dir” (Deniz, 2010A, s.125). “Ana babaların ya da öğretmenlerin çocukların yapamadıklarından ziyade yapa­bildikleri ile ilgilenmeleri ve anları bu noktada yüreklendirmeleri gerekir” (Ceyhan, 2002).

Başarılı kimlik (Kimliğe kavuşma) nedir?

“Ergenin geleceği ve mesleği ile ilgili olarak gerçekçi seçenekleri de­ğerlendirip karar vermesi ve kararı doğrultusunda yoluna devam etmesidir” (Kızıltepe, 2007,s.67). Ço­cuğun anne babasının istediği mesleği seçme yerine yapmaktan zevk aldığı kendi mesleği seçmesi

Bastırma nedir?

“Bireyde derin kaygılar uyandırabilecek düşünceleri bilinçaltına itmesidir (Savun­ma mekanizması)” (CDceloğlu, 2008, s.302). ‘Mehmet sık sık ders çalışmaktan bıktığını ve annesini çok özlediği­ni söylemektedir. Annesini neden görmediği sorulduğunda ise annesinin başka bir kentte yatalak olan anneannesine bakmak zorunda olduğu için gelemediğini söylemektedir. Hâlbuki gerçek başkadır, Meh­met bir kaç yıl önce annesi tarafından terkedilmiştir ve kendisine teyzesi […]

Basımlama (Damgalama) nedir?

“Yeni doğmuş hayvanların, doğduktan çok kısa bir süre sonra çevrelerindeki ilk hareketli nesneyi izleme eğilimidir” (Morris,2002,s.362). ‘Yeni doğan ördek yavrularının karşılaştıkla­rı ilk hareket eden objeyi anneleriymiş gibi takip etmesi’ (Arık, 1995, s.45).

Ayrılık kaygısı nedir?

“Bebeğin birincil bakıcısı tarafından yalnız başına bırakıldığında göstermiş olduğu korku ve endişedir” (Ceyhan, 2008, s.182). ‘Şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılan bir çiftin kızlarının ken­disi uslu bir kız olmadığı için babasının evden ayrıldığını ve annesinin de kendisini bırakıp gideceğini düşünmesi’ (Ösym, 2009).