Yazılar

Aşırı koruyucu aile tutumu nedir?

Bu tür ailelerde, çocuğa gereğinden çok özen gösterilir ve denetim al­tında tutulmaya çalışılır. Aşırı koruyucu anne baba adeta çocuğuyla bütünleşir, onu her türlü dış etkiye karşı korur. Gereksinimlerini karşılayabilecek duruma gelmesine rağmen ona küçük bir ço­cukmuş gibi davranılır ve her türlü ihtiyacı karşılanır (Kulaksızoğlu, 1999). Sekiz dokuz yaşlarındaki ço­cuğu hala annenin kendi elleriyle beslemesi, kendi […]

Apgar ölçeği nedir?

Doğumdan hemen sonra,yeni doğan bir bebeğin durumunu beş özellikte metinde de­ğerlendirmede kullanılan bir sistemdir” (Berk, 20l3,s.763). ‘Kalp atış hızı, solunum çabası, refleks rahat­sızlığı, kas gerginliği ve renk’ (Berk, 2013, s.763).

Anlatısal kimlik nedir?

 Kişilerin kendilerinin ve başkalarının gözünde kim olduklarını tanımlamak için ya­pılandırdıkları ve anlattıkları öykülerdir” (Santrock, 2012, s.145).

Anket nedir?

“Belirli bir konuya ilişkin davranışları veya görüşleri elde etmek üzere bir dizi yazılı sorunun bir gruba yöneltilmesidir” (Can, 2008, s.32). ‘Öğrenciler arasında şiddetin yaygınlığını belirlemek amacıy­la yapılan çalışmalar’ (Can, 2008, s.32).

Animizm (Kişileştirme) nedir?

“Çocuğun, nesnelerin bilinçli ya da canlı olduğuna inanmasıdır”(Ömeroğlu-Kandır, 2005, s.31). Çocuğun kurabiyelerin yanma nedenini fırının ahçıya kızması olarak düşünmesi’ (Ömeroğlu-Kan­dır, 2005, sil).

Androjen cinsellik yapısı nedir?

“Bireyin kadın ve erkek cinsiyet rollerini kendi cinsiyeti ölçüsünde taşıma­sıdır” (Ceyhan, 2002, s.186). ‘Duyarlı bir insan olan Murat’ın televizyonda izlediği depremzede görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamayarak ağlaması (Ösym, 2002).