Yazılar

Alıştırmalı oyun nedir?

En belirgin özelliği motor faaliyetler ve yinetemeler olan ve zihinsel fonksiyonla­rın gelişmesi için gerekli olan oyundur. Bu oyunda çocuk bedenini,çevresini,çevresindeki nesne­leri ve hem bedeninin hem de nesnelerinfonksîyonunu öğrenme aşamasındadır”(Deniz,2010B) ‘Ço­cuğun dokunabildiği her şeyi alıp, sallaması, atması ve sonra tekrar alması’ (Deniz, 2010B, s.134).

Alıcı dil nedir?

“Konuşma öncesi sözcükleri anlama becerisidir”(Aral-Baran,2011,s.168) ‘Bir hayvanınismini öğrenen çocuk diğer hayvanların da ismini öğrenebilme eğilimi göstermesi’ (Deniz, 20l0B,s.31).

A değil B hatası nedir?

“Bir nesne A saklanma yerinden alınıp başka B saklanma yerine sakladığından, onu yanlış olarak ilk saklanma yerinde (A) arayan 8 -12 aylık bebekler tarafından yapılan bir hatadır ” (Berk, 2013,s.763). Piaget’nin kuramında ikinci döngüsel tepkilerin eşgüdümlenmesi alan 4.alt evreye ge­çişteki bebeğin nesneyi yeni bir yerde aramak yerine saklanan nesneyi bilindik yerde arama eğilimin­de olması $attüaM,20U).