Yazılar

Analoji nedir?

“Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden birisi ile ilgili yargıyı öbürü içinde geçerli saymadır” (Bakırcıoğlu, 2012, s.37). Deprem ‘in oluşumunu yaydaki gerilimin boşalması ile açıklama

Alıştırmalı oyun nedir?

En belirgin özelliği motor faaliyetler ve yinetemeler olan ve zihinsel fonksiyonla­rın gelişmesi için gerekli olan oyundur. Bu oyunda çocuk bedenini,çevresini,çevresindeki nesne­leri ve hem bedeninin hem de nesnelerinfonksîyonunu öğrenme aşamasındadır”(Deniz,2010B) ‘Ço­cuğun dokunabildiği her şeyi alıp, sallaması, atması ve sonra tekrar alması’ (Deniz, 2010B, s.134).

Alıcı dil nedir?

“Konuşma öncesi sözcükleri anlama becerisidir”(Aral-Baran,2011,s.168) ‘Bir hayvanınismini öğrenen çocuk diğer hayvanların da ismini öğrenebilme eğilimi göstermesi’ (Deniz, 20l0B,s.31).

A değil B hatası nedir?

“Bir nesne A saklanma yerinden alınıp başka B saklanma yerine sakladığından, onu yanlış olarak ilk saklanma yerinde (A) arayan 8 -12 aylık bebekler tarafından yapılan bir hatadır ” (Berk, 2013,s.763). Piaget’nin kuramında ikinci döngüsel tepkilerin eşgüdümlenmesi alan 4.alt evreye ge­çişteki bebeğin nesneyi yeni bir yerde aramak yerine saklanan nesneyi bilindik yerde arama eğilimin­de olması $attüaM,20U).