Yazılar

Akarsu levhası nedir?

Bir kaç farklı bilgi alanının birleşerek toplam bilgi alanını oluşturduğu levhalardır. Farklı kaynaklardan beslenen akarsulara benzetildiğî için bu adı almıştır (Halis, 2002).

Afiş nedir?

“Herhangi bir fikri anlatmak için kullanılabileceği gibi, uygulanan belli bir program veya yürü­tülen bir kampanyaya ilgiyi çekmek ve yapılan çalışmalara teşvik etmek amacıyla da kullanılan görsel bir araçtır “(Sever, 2011, s.20)

ADSL nedir?

Adsl (Asymetric Digital Subscriber Line – Asimetrik sayısal abone hattı): Sabit telefonlar için yüksek hızda veri ses ve görüntü iletişiminin bakır bir tel üzerinden aynı anda sağlanabilmesine imkan tanıyan bir mo­dem teknolojisidir (Uzunboylu, 2011).