Kategori: Öğrenme Psikolojisi

Koşullama yoluyla öğrenme modeli
1-Klasik koşullama
2-Edimsel koşullama
Bilişsel öğrenme modeli
1-Örtük Öğrenme Gizil Öğrenme)
2-Model Alarak Öğrenme
3-Kavrayarak Öğrenme