Yazılar

Habercilik nedir?

Rescorla tarafından klasik koşullanma için ortaya atılmış bir kavramdır. Bir uyaranın ardından yeni bir uyaranın geleceğine ya da uyarının biteceğine dair koşullanma olayıdır. Habercilik kavramı kendi içinde 2’ye ayrılır. Olumlu Habercilik (İleriye koşullanma) Olumsuz Habercilik (Geriye Koşullanma) Kendisinden sonra koşulsuz uyarıcının geleceğine işaret ediyorsa olumlu habercilik denir. Koşullu uyarıcıdan sonra ortamdan koşulsuz uyarıcının çıkacağını haber […]

Güdülenme nedir?

“Bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenmiş bir hedef doğrultusunda davranışlar üretmesini ve hedefe ulaşmak için çaba harçamasını ifade eder” (Aral; Duman, 2009, s.231). Bireyi davranışa geçiren güç, istek ve enerjidir. Motivasyonun eş anlamlısıdır. Not: Yüksek kaygı öğrenmeyi olumsuz etkilerken, yüksek güdülenme öğrenmeyi olumlu etkileyen bir unsurdur.

Güdü nedir?

Organizmanın davranışını ortaya çıkartan ve devamlılığını sağlayan içsel güce güdü denir. Birincil Güdü Nedir? İkincil Güdü Nedir? Fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya dönüktür. Sosyal ihtiyaçları karşılamaya dönüktür. Örnek: Yeme, içme, hava, barınma gibi… Örnek: Para, meslek sahibi olma, estetik   Güdü Silsilesi Nedir?İhtiyaç->dürtü->güdü->güdülenme->davranış->öğrenme

Gruplandırma nedir?

Daha fazla bilgiyi kısa süreli bellekte tutmak için gruplandırma yapılır.Editör Örneği: Telefon numarasını 3-5-6-3-4-5-6-8-9-9 şeklinde akılda tutmak yerine 356 345 68 99 gibi gruplandırmalar yaparız.

Gölgeleme nedir?

  Organizmanın, aynı anda sunulan iki nötr uyarıcıdan daha çok dikkat çeken uyarıcıya herhangi bir nedenle tepki verirken, diğerine tepki vermemesine denir. (Öğrenme psikoloji, 2013).Editör örneği: “Denize düşen yılana sarılır!” atasözü tam da bu kavramı açıklar. Boğulma korkusu yılan korkusunu gölgeler.Editör örneği: Zil sesi ve ışık aynı anda verildikten sonra ortama et konur. Bu durum […]

Gizil öğrenme nedir? (Örtük öğrenme)

Organizmanın bazı bilgileri farkında olmadan ve öğrenme amacı gütmeden öğ­renmesidir. Olay sırasında öğrenildiği bilinmeyen olay geçtikten sonra ihtiyaç duyulduğunda öğ­renildiği anlaşılan öğrenme sürecidir. Mutfakta amacı yemek yapmak olan bir bayanın yan odadan gelen müzik parçasının sözlerini bir süre sonra mırıldanması bir gizil öğrenmedir(Öğrenme psikoloji, 2013).Editör Örneği: Küçük çocukları olan ebeveyler çoğu zaman çizgi filmlerdeki çocuk […]

Gestalt kuramı nedir?

20 yy. ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmış bir kuramdır. Wertheimer, Koffka ve Köhler bu kuramın öncülerindendir. Gestalt psikolojisi özellikle algı ve algı kuralları üzerinde durmuş ve psikolojiye al­gı kavramını kazandırmışlardır. Belirlemiş oldukları algı yasalarına göre, insan çevresindeki uya­rıcıları, tek tek parçalar halinde değil diğerleri ile ilişki içinde bir bütün olarak algılama eğilimin­dedir.  (Öğrenme psikoloji, 2013).Editör […]

Geriye ket vurma nedir?

 Yeni öğrenilenlerin eski bilgileri unutturmasıdır. Sonradan öğrenilenlerin önce­den öğrenilenlere bozucu etkide bulunarak hatırlanmasını güçleştirmesine, unutturmasına geri­ye ket vurma denir. Örneğin ligin en son haftasında izlediğim maç, eskileri unutturalabilir. Yani geri­ye ket vurmada gerideki bilgiler unutulur (Öğrenme psikoloji, 2013). Yeni öğrenilen bilgilerin eskilerini unutturması ya da hatırlanmasını zorlaştırmasıdır. Mesela; lokantada siparişleri alan garsonun sonradan aldığı siparişlerden […]

Geribildirim nedir?

Dönüt olarak da adlandırılan bir kavramdır. Öğrenenin öğrenmesinin doğruluğunu ve yeterliliğini bilmesidir. Yani öğrenciye öğ­rendiklerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bilgi verir. Eksik ve yanlış öğrenmelerin düzel­tilmesine fırsat sağlar. Sınavlar, öğrenme düzeyinin belirlenmesi için önemli bir geribildirim aracıdır (Öğrenme psikoloji, 2013). Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biridir.  

Genelleme nedir?

 “Aynı türden olan ya da birbirine benzer uyarıcılara karşı daha önce kazanılan tepkinin verilmesine denir. Koşullu uyarıcıya benzeyen diğer koşullu uyarıcılara da tepki verilmesi duru­mudur. Örneğin; Pavlovun köpekleri özel bir zile koşullandıkları halde ayrı tonda herhangi bir zil sesi duyduklarında hemen salya salgılaması genellemedir” (Deniz, 2007, s. 269). Genelleme kavramı kendi içinde 3 farklı şekilde […]