Yazılar

Dolaylı pekiştirme nedir?

Gözlemci doğrudan pekiştirilmese bile modelin uygun davranışlarının pekiş­tirilmesi gözlemcinin aynı davranışı tekrarlama olasılığını artırır. Öğretmen, arkadaşlarına yardım eden bir öğrenciye ödül verirse sınıdtaki diğer öğrenciler de birbirlerine yardım etmek için daha istek­li olurlar (Ulusoy, 2008, s.336). Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına ait bir kavramdır.Editör örneği: Birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilere kurdela verilerek diğer öğrencilerin okumaya daha […]

Dolaylı öğrenme kapasitesi nedir?

“İnsan öğrenmelerinin birçoğu, modelin yaptığı davranışları ve bu dav­ranışın sonucunda elde edilen ürünün dolaylı bir şekilde gözlenmesi sonucu kazanılmaktadır”(Ka­ya, 2009,s.327). İnsanlar başkalarının davranışlarını gözlemleyerek, onlardan çıkarım yaparak da öğrenebilirler. İzleyerek kendi öğrenme kapasitelerini arttırmalarına dolaylı öğrenme kapasitesi denir.

Dolaylı güdülenme nedir?

Gözlenen modelin davranışlarının olumlu sonuçları, gözleyen bireyi bu davra­nışları yapmak için istekli kılar (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör örneği: Üniversite sınavına çalışan gencin, rahat yaşam koşulları olan doktor amcasına özenmesi ve onun gibi olmaya istekli olması durumudur.

Dolaylı duygusallık nedir?

Modelin duyuşsal durumunu gözleyen bireyin, model gibi duygulanması duru­mudur. Birey ile model arasındaki benzerlik dolaylı duygusallığı etkiler (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör Örneği-1: Köpek ısıran arkadaşının bağırtısını gören kişinin köpekten korkmaya başlaması gibiEditör Örneği-2: Hayatında hiç canlı yılan görmeyen birinin yılandan korkması

Dolaylı ceza nedir?

“Gözlemlenen modelin, yapmış olduğu davranış sonunda almış olduğu cezanın göz­lemleyenin o davranışı yapma eğilimlerini azaltması ya da ortadan kaldırmasıdır. Matematik sına­vı sırasında kopya çeken bir arkadaşının öğretmen tarafından cezalandırıldığını gören diğer öğrencile­rin daha sonraki matematik sınavlarında kopya çekme davranışını gösterme sıklıkları azalabilir ya da hiç olmayabilir” (Aydın, 2005, s.239). Sosyal örenme kuramının alt kavramıdır. Editör […]

Büyüklük değişmezliği nedir?

Nesneler farklı uzaklıklarda olmasına karşın zihnimizde gerçek boyutlarında algılanması olayıdır. Gestalt psikoloji konusunun alt kavramıdır.Editör Örneği: Sineklerle ilgili bir belgeselde sinekler çok büyük gösterilmişken, zihnimizde gerçek boyutlarıyla algılanması olayıdır.Yandaki şekilde bireyler gözümüze farklı görünür fakat zihnimizdeki boyutları aynıdır.

Binoküler ipucu nedir?

“Algıda derinliği açıklayan ipuçlarındandır. Aralarındaki birkaç inç’lik mesafe ne­deniyle gözlerimiz nesnelere hafifçe farklı açılardan bakarlar.Açılardaki bu farklılık ağ tabakalarda uymazlık şeklinde adlandırılan ve söz konusu yapıdaki imgelerde küçük bir farklılığı içeren olaya neden olur. Bu küçük fark derinlik için önemli bir ipucudur” (Morgan, 1995:272). Derinlik boyutunu algılayabilmemize olanak tanıyan bazı ipuçlarının ortaya çıkabilmesi için iki […]

Bilişsel senaryo nedir?

Bir bilgi, beceri veya davranışın yapılışını, işlem basamaklarını, bireyin doğrudan öğrenme amacı gütmemesine rağmen farkına varmadan öğrenmesidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örnek: Tezgahtarlık yapan birinin her müşteriye aynı şekilde davranması.Örnek: Eczaneye ihtiyacınız olduğunda en yakın eczaneye nasıl ulaşırım deyip zihninizde planlamanız.

Bilişsel öğrenme kuramı nedir?

Öğrenme doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçlerdir. Sadece gözlenebilen davranışların öğrenme olduğunu düşünen davranışcı kuramcılara tepki olarak oluşturulmuş bir kuramdır. Bilgiler öğrencilere anlamlı bütünler şeklinde sunulmalı ve önceki bilgilerle ilişkilendirilmelidir demişlerdir. Bilişsel öğrenme kuramları nelerdir? -Gestalt Kuramı – KOFFKA, KOHLER, WERTHEIMER -Bilgiyi İşleme Kuramı – GAGNE

Bilişsel harita nedir?

Bilişsel harita kavramı 1948 yılında Edward Tolman tarafından ortaya atılmıştır. “Organizmanın çevreye ilişkin organize edilmiş bilgi türüne bilişsel harita denir” (Öğ­renme psikolojisi, 2013). “Bir çevrenin planının ve özelliklerinin beyindeki zihinsel temsilidir” (Plotnik, 2009). Eczaneye ihtiyaç duyduğumuzda eczanenin yerini gizil öğrenmelerimizden hatırlayabilmemiz bilişsel harita olarak adlandırılır. Örneğin birey tatile gittiğinde marketin, kasabın, manavın yerinin zihinde farkında […]