Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi

  • Kategori yok

Öğrenme psikolojisi, insanların nasıl öğrendiği ve çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduğu ile ilgili konulara odaklanır. Öğrenme psikolojisi birçok alt konuya sahiptir.
Davranışçı psikoloji, insanların davranışlarının nasıl öğrenildiğini ve değiştirildiğini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Davranışçı psikologlar, insanların davranışlarının çevresel etkenlerle şekillendiğine inanırlar. Öğrenme sürecinde birleşmeler, pekiştirmeler ve cezalar gibi çevresel etkenlerin önemli olduğunu düşünürler.

Davranışçı psikolojide iki temel öğrenme türü vardır: klasik koşullanma ve operant koşullanma. Klasik koşullanma, doğal olarak bir tepki uyandıran bir uyarıcı ile daha önce nötr olan bir uyarıcı arasında bir ilişki kurulduğunda öğrenmenin gerçekleştiği bir öğrenme sürecidir. Operant koşullanma ise, bir davranışın olasılığının pekiştirme veya ceza ile arttırılması veya azaltılması sonucu gerçekleşen bir öğrenme sürecidir.

Bilişsel psikoloji, insanların düşünme, algılama, hafıza ve dil gibi zihinsel süreçlerini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bilişsel psikologlar, insanların nasıl bilgi işlediğini, nasıl karar verdiklerini ve nasıl problem çözdüklerini anlamaya çalışırlar.

Öğrenme Psikolojisi KATEGORİSİ