Yazılar

Aktarma (Transfer) nedir ?

Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri olumlu ya da olumsuz etkilemesine denir. Olumlu aktarmada eski bilgiler yeni bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırırken olumsuz aktarmada zorlaştırır. Anadili Türkçe olan birinin Azerice ’ yi  kolay öğrenmesi olumlu aktarmaya (pozitif transfere) örnektir, iki parmakla klavyede yazı yazmaya alışmış bireyin on parmakla yazmada hiç bilmeyenlere göre daha çok zorlanması olumsuz aktarmaya (negatif transfere) […]

Akrostiş nedir ?

Öğrenilmesi ve hatırlanması istenen bilginin veya sözcüklerin baş harfleri kullanılarak cümleler oluşturma tekniğidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin dünyanın katmanlarını 1. Gaz (Atmosfer) 2. Su (Hidrosfer) 3. Yer kabuğu (Litosfer) 4. Magma (Pirosfer) 5. Çekirdek (Barisfer) sırayla öğrenmek için şöyle bir aktostiş oluşturulabilir: Atı Huysuzlanan Lale Profesöre Başvurdu.

Ait olma nedir ?

Thorndike ‘a  göre iki öğrenme arasında anlamlı bir bağın kurulması öğrenmeyi kolaylaştırır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin; okul-öğrenci, deniz-balık, yırtıcı-kartal, yolculuk-gemi, ayrılık-acı gibi kavramların birbirine ait özellikler içermesi hem öğrenmeyi hem de hatırlamayı kolaylaştırır.

Açıklık nedir ?

Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Havanın açıklığı uzaklıkla değişir ve bir ipucu görevi yapar. Hava biraz puslu iken uzaktaki nesneler bulanık görünür. Fakat yakındakiler ince ay­rıntılarına kadar seçilebilir. ‘Nesneler, havanın açık ve parlak olduğu bir günde kapalı olduğu bir gü­ne göre daha yakın algılanır’ (Morgan, 1995,s.271).

Açık davranış nedir ?

 “Dışa vurulan hareketler ile açıklanabilen, dışardakiler tarafından gözlenebilen dav­ranışlara denir” (Deniz, 2007, s. 203). Bir futbolcunun gol atması ya da basketbolcunun üç sayılı atış yap­ması dışardan gözlenebilen açık davranışa örnektir.

Öğrenilmiş çaresizlik nedir?

Organizmanın bütün çabalarına rağmen davranışlarının sonuçsuz kaldığını, hiçbir işe yaramadığını kabullenerek bu durumu benzer tüm durumlara genelleyerek, artık çaba göstermez olmasına denir. Örnek: Sürücü belgesi almak için bir kaç kez sınava girip başarısız alan birinin bir daha asla başarılı olamayacağına inanması (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örnek: 8-10 adet pire metal zemine konulur ve üzerine 30 cm […]