Yazılar

Artan oranlı pekiştirme nedir ?

1) Bireyin aynı pekîştireci alabilmek için sabit sayıda artan bir davranışı yapmak zorunda kaldığı pekiştirme türüdür (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir babanın çocuğuna önce 2 sonra 4 daha sonra 6 test çözdüğünde aynı pekiştireç vermesi.

Artan aralıklı pekiştirme nedir ?

1) Pekiştirme belli zaman aralıklarının artışına bağlı olarak yapılır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir babanın çocuğuna önce S sonra 10 daha sonra 15 dakika ders çalıştığında pekiştireç  vermesi. Burada pekiştireç sabittir. Pekiştireç elde etmek için gereken zaman sabit bir şekilde artar.

Araya girme nedir ?

1)”Algıda derinliğin monoküler ip uçlarındandır. Bir cisim diğeri tarafından kapatılıyorsa kapatan cisim daha yakın olarak algılanır” (Morgan, I995,s.27l). Caddedeki iki binadan biri diğerini kapatıyorsa kapatan bina diğerine göre daha yakın algılanır.

Aralıklı (Kesikli-sürekli olmayan) pekiştirme nedir ?

1)Pekiştirmenin her davranıştan sonra değil, davranış sayısı ve zamana göre farklılaştığı pekiştirme türüdür (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bu pekiştirme genel bir pekiştirme tarifesi olup zamana göre sabit, değişken, artan; davranışa göre sabit değişken, artan gibi türleri vardır.

Ara verme (Time out) nedir ?

1) İstenmeyen davranışlar sergileyen ve bir türlü vazgeçmeyen bireyi son çare olarak ilgisinin çekebileceği hiçbir uyarıcının olmadığı bir odada, mekânda belli bir süre tutma işlemidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bireyin uygun olmayan davranışın ardından belirli bir süre pekiştirme kaynaklarından uzaklaştırılmasıdır.

Ara değişkenler nedir ?

1)Ara değişkenler, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olan bilişsel süreçlerdir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bireyin; algıları, inançları, düşünceleri ara değişkenleri oluşturur.

Araya girme teorisi nedir ?

1)“ Bu teoriye göre unutmanın nedeni bilgilerimizi uzun süreli bellekte kaybetmemiz değil, hatırlamaya çalıştığımız şeyle aramıza başka bilgilerin girmesidir. Örneğin, eğer bir öğrenci biyoloji sınavına çalışır, sonra tarih sınavına çalışır, sonra da biyoloji sınavına girerse tarihle ilgili bilgi, biyolojiyle ilgili bilginin arasına girer. Bu nedenle araya girme teorisi, bilginin unutulmasını engellemek için çalışılacak birçok ders […]

Anlamsal çağrışım nedir ?

1)Uyarıcıların bazı özellikleriyle birbirini hatırlatmasıdır.Anlamsal çağrışım, öznel bir durumdur. Birey, çağrışım yapacağı malzeme ile ilgili ne kadar tecrübeye ve bilgi birikimine sahipse o kadar fazla anlamsal çağrışım yapar. Anlamsal çağrışım, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştıran bir faktördür.

Anlamsal (Semantik) bellek nedir ?

Kurallar, kavramlar, genellemelerin yer aldığı ve sözcüklerin anlamalarını içeren bellek türüdür (Ulusoy, 2008). Örneğin, Dandanakan Savaşı’nın nerede, kimler arasında ve hangi tarihte yapıldığı anlamsal bellekte saklanır.