Yazılar

Dışsal güdülenme nedir?

“Bireyleri öğrenme sırasında dışsal olarak etkileyen nedenlerdir. Örneğin, öğren­cilerin öğretmenleri ya da ebeveynlerini mutlu etmek ya da üzmemek için ya da ödül almak için başa­rılı olmak istemeleri denir.”(Ulusoy, 2008, s.492).

Dışsal denetim odağı nedir?

Bireyin yaşadıklarının kendinden değil çevresel koşullardan kaynaklandığını düşünmesi.(Kaynak: Bilinmiyor) Dışsal denetim odağına sahip bireyler davranışlarının ve yaşadıklarının kendisi tarafından yönlendirilemeyeceğine inanırlar. (http://www.egitimfakultesi.net/kpssforum/dissal-denetim-odagi-t9292.0.html) Örnek: Sınavda başarısız olan bir öğrenci, bu durumu arkadaş çevresinde araması

Destekleyici etki nedir?

“Gözlemci tarafından önceden bilinen ancak çok az yapılan bir davranışın, modelin davranışının olumsuz bir tepki ile karşılaşmadığı görüldüğünde artmasıdır” (Ulusoy, 2006,s.232). Örnek: Sınıf­ta ara sıra konuşan Ahmet’in, çok konuşan arkadaşının öğretmen tarafından cezalandırılmadığını gör­mesi sonucu sınıfta konuşma davranışı artar. Örnek: Bir öğrenci okulun bahçesinde sigara içtiğinde idare tarafından uyarı almazsa, bu durum diğer öğrencilerin de […]

Denetim odağı nedir?

“Olaylar veya ödüller üzerinde ne kadar kontrolümüz olduğu ile ilgili inancımızı tanım­lar. Durumlar veya ödüller üzerinde bir kontrolümüz olduğuna inandığımız takdirde içsel denetim odağı­na sahip olduğumuz söylenebilir. Durumlar veya ödüller üzerinde bir kontrolümüz olduğuna inanmadı­ğımız takdirde dışsal denetim odağına sahip olduğumuz söylenebilir”(Plotnik,2009, s.643).

Deneme-yanılma yoluyla öğrenme nedir?

 Organizmanın karşılaştığı problemi çözmek için herhangi bir parça bütün ilişkisi kurmadan rastgele gösterdiği davranışlardan haz veren başarılı davranışları benimseyip başarısız davranışları terk ederek yapılan öğrenme sürecidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Süpriz yumurtalardan çıkan oyuncak parçacıklarını deneyerek birleştirme örnek olarak verilebilir. Problem, eylemsel denemelerle çözülürken kavrayış yoluyla öğrenmede zihinsel denemelerle çözülür.

Dekleratif bilgi nedir?

Gerçeklere,olaylara ve durumlara ilişkin daha çok ‘ne’ kapsamındaki sorulara cevap ve­ren bilgilerdir (Özbay, 2004). Diğer adı ifade edilebilen bilgidir. Anlamsal ve anısal bilgiler bu gruba girer.

Değişken oranlı pekiştirme nedir?

Bireyin hangi davranışından sonra pekiştireci alacağını bilmediği tari­fedir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin öğretmenin bazen üç bazen beş artıya bir yüz vermesi. Burada ortalama bir davranış pekiştirilir. Fakat pekiştirilen birey, hangi davranıştan sonra pekiştirecin geleceği­ni bilmez. Bunun için de her an hazırlıklı olur. En etkili pekiştirme yöntemidir.

Değişken aralıklı pekiştirme nedir?

Pekiştirilen birey tarafından pekiştirme zamanının bilinmediği pekiş­tirme tarifesidir. Bu tarifede birey ne zaman pekiştirecin geleceğini bilmediği için her an hazırlık­lı olacaktır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir öğretmenin bazen pazartesi bazen çarşamba bazen de cuma sözlü sınavı yapması değişken aralıklı pekiştirmedir. Bu tarifede pekiştirecin ne zaman geleceği­ni birey bilmez. Fakat ortalama bir zaman bilinir. Bu örnekte […]

Davranış nedir?

“Organizmanın her türlü etkinliğine davranış adı verilmektedir. Organizmanın gözlenebi­len ya da gözLenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin tümüdür” (Senemoğlu, 2007, s.91). “Davranışlar, başkaları tarafından aracısız, doğrudan gözlenebilirliği açısından açık ve kapalı diye ikiye ayrılır. Göz­lenebilenlere açık, gözlenemeyenlere ise kapalı davranış denir”(Yıldırım, 2008, s.310).

Davranışta kontrast nedir?

Organizmanın farklı pekiştirme durumlarını karşılaştırması sonucunda ortaya çıkan performans değişikliğine denir. Organizmaya uygulanan ödül veya cezanın etkisinin daha ön­ce yaşadığı bir ödül veya ceza tarafından değişime uğratılması durumudur. Önce ve sonra uygulanan ödül miktarına göre davranış artar ya da azalır (Arık, 1995).