Yazılar

Garcia etkisi nedir?

Skinner’in ortaya attığı edimsel koşullanma ile ilişkili kavramdır. Olumsuz tat koşullanması olarak da adlandırılır. Tat kaçınması öğrenimi belli bir duyusal ipucunu koku, tat, ses ya da görüntüyü olumsuz bir durumla bağdaştırmak ve ileride o duyusal ipucundan sakınmak durumunu tanımlar (Plotnik, 2009).Not: Bitişiklik ilkesi, üst düzey koşullanma ve uyarıcı genellemesi yoktur. Editör örneği: Tüketilen bir gıda […]

Ezberleme nedir?

Açık ve örtük tekrar olarak da adlandırılır. “Herhangi bir bilgi, kavram ya da becerinin yeniden kullanılmaya uygun durumunda bel­lekte yerleşmesine denir. Ezberlemede hatırlama ve unutma önemli olan iki süreçtir. Hatırlama, ez­berlemenin ne kadar etkili ve yeterli olduğunu ya da kalıcılığını gösteren süreçtir” (Ataman, 2009, s.229).

Etkinin yayılması nedir?

Thorndike’ın bağ kuramı ile ilişkili kavramdır.  Bir davranışın pekiştirilmesi, o davranışla birlikte bulunan doğru veya yanlış baş­ka davranışların da pekiştirilmesini sağlar (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör örneği: Öğrencilerden 5 dk içinde 500 kelime yazmasını isteyen öğretmen, yazabilenlerin imla hatalarını ve bozulmuş yazılarını göz ardı eder.Editör örneği: Sigara içerek ders çalışan bir öğrenci, sınavda başarılı olursa sigara içme […]

Etki yasası nedir?

Thorndike’ın bağ kuramının alt kavramıdır. Thorndike’a göre sonuçlar davranış üzerinde etkilidir. Doyurucu sonuçlar davranışın ya­pılma sıklığını artırırken rahatsız edici sonuçlar azaltır. Thorndike’ın 1930’dan sonra etki yasası ile ilgili görüşleri değişmiştir. Buna göre ödül, davranışın yapılma sıklığını artırır. Fakat cezanın davranış üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur (Öğrenme psikolojisi, 2013).

Eş değer inançlar nedir?

Tolman’ın İşaret öğrenme kuramına ait bir kavramdır.   Birey için ikincil nitelikteki ihtiyaçların birincil ihtiyaçlarla aynı değerde olmasıdır (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör örneği:– Bireyin parası oldukça kendini saygın biri hissetmesi– Birey yemek yemeğe giderken bütün parasını vitrinde gördüğü ayakkabıya vermesi

Eş zamanlı koşullanma nedir?

Tepkisel koşullanmanın alt kavramıdır. Nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı aynı anda devreye sokulur. Bu koşullama yönteminin gecikmeli ve kısa zaman aralıklı kadar etkili olmadığı belirtilmektedir (Alıcı,2010).Editör Örneği: Koşullanma olayında zil ile etin aynı anda verilmesi durumudur.

Episodik (Anısal) bellek nedir?

 “Kişisel yaşantıları saklayan ve tutan bilgi deposudur. Buna otobiyografik ha­fıza da denilebilir. Yaşamımızdaki önemli olayların nerede ve ne zaman olduğu bilgisini içerir” (Özbay, 2004,s.183; Kaya, 2009,s.368). Bireyin çocukluğunda, aile üyelerinden birisiyle arasında geçen konuş­mayı, bir önceki akşam yemeği ve yemekte yaşananları hatırlama bu bellek türüne birer örnektir (Özbay, 2004,5.183).Örnek: İlkokul sıralarına oturduğunuz ilk gün, hayatınızda […]

Engelleyici etki nedir?

“Gözlemcinin aynı davranışı yapan bir modelin cezalandırıldığını görerek davranı­şını bastırmasıdır. (Ulusoy, 2006, s.232).Örnek: Öğretmen yanlış cevap veren bir öğrenci ile dalga geçerse sınıftaki diğer öğrenci­ler söz hakkı almak istemeyebilir” (Ulusoy, 2006, s.232).

En son ve en sık ilkesi nedir?

John Watson’un bitişiklik kuramına ait bir kavramdır. Bir uyarıcıya verilebilecek muhtemel tepki, o uyarıcıya karşı daha önce verilen en son ve en sık tepkidir. Yani en son ortaya konan tepkinin tekrar yapılma ihtimali daha fazladır (Öğrenme psikolojisi, 2013).Not: John Watson öğrenme sürecinde sadece bitişiklik ve sıklık ilkelerini kabul etmiş, pekiştirmenin ya da ödüllendirmenin gerekli olmadığını […]

En az çaba ilkesi nedir?

Tolman’ın amaçlı davranışçılık (işaret veya gestalt) kuramına ait bir kavramdır. “Organizmanın diğer etkenler aynı olduğunda zihinsel haritasını kullanarak ken­disini en kısa, en iyi ve en uygun şekilde amacına ulaştıran yolu seçmesine denir” (Kaya, 2009). Tolman’a göre öğrenme çevreyi keşfetmektir. Çevreyi bilen birey ise amacına en kısa sürede ulaşan bireydir.