Yazılar

En son ve en sık ilkesi nedir?

John Watson’un bitişiklik kuramına ait bir kavramdır. Bir uyarıcıya verilebilecek muhtemel tepki, o uyarıcıya karşı daha önce verilen en son ve en sık tepkidir. Yani en son ortaya konan tepkinin tekrar yapılma ihtimali daha fazladır (Öğrenme psikolojisi, 2013).Not: John Watson öğrenme sürecinde sadece bitişiklik ve sıklık ilkelerini kabul etmiş, pekiştirmenin ya da ödüllendirmenin gerekli olmadığını […]

En az çaba ilkesi nedir?

Tolman’ın amaçlı davranışçılık (işaret veya gestalt) kuramına ait bir kavramdır. “Organizmanın diğer etkenler aynı olduğunda zihinsel haritasını kullanarak ken­disini en kısa, en iyi ve en uygun şekilde amacına ulaştıran yolu seçmesine denir” (Kaya, 2009). Tolman’a göre öğrenme çevreyi keşfetmektir. Çevreyi bilen birey ise amacına en kısa sürede ulaşan bireydir.

Eklemleme nedir?

 “Yeni öğrenilen bir bilginin var olan ilgili bir şema ile bağlantı kurularak yani ilişkilendirilerek öğrenilmesidir” (Deniz, 2007,s.311).  Örneğin; bir telefon numarasını anlamlı bir tarihle, birisinin yaş günü ile ilişkilendirmek, telefon numarasını anlamlı hale getirecek ve uzun süreli bellekte kalma olasılığı artar (Arrends 1997; akt. Subaşı, 2000).

Edimsel koşullanma nedir?

Bir olumlu pekiştirecin elde edilmesini ya da olumsuz pekiştireçlerden kaçma ve kaçınmayı sağlayan davranışın öğrenilmesidir (Karakaş, 2010). Davranışın sonucunda “hoş olan” ya da “hoş olmayan” algı oluşur. Birey davranış sonucunu hoş olarak algılarsa davranışı yineleme tutumu aksi halde ise davranıştan kaçınma tutumu sergileyecektir (Skinner, 1974: 208-221). Ağlayan çocuğuna susması için her zaman istediğini veren annenin […]

Edimsel davranış nedir?

 İstenilen bir şeyi elde etmek ya da hoşlanılmayan bir şeyden kaçınmak için yapı­lan ve çevrede bir şekilde değişikliğe yol açan davranıştır (Morris, 2002, s.717).Editör örneği: Pekiştirilen ödev yapma davranışının artması. Edimsel davranış da ödül ve ceza söz konusudur. Edim, organizmanın yaptığı bir iştir, örneğin parmağını kaldırma, ‘at’ kelimesini söyleme (Bigge & Shermis, 1999, s. 97).

Düşünme nedir?

Kavram oluşturmak, problem çözmek ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanılır ve zihinsel süreçleri kapsar. Mantık yürütme olarak da adlandırılır (Plotnik, 2009, s.644).

Duyusal ön koşullanma nedir?

Organizmanın iki farklı nötr uyarıcı arasında kurduğu bağı, daha sonra nötr uyarıcılardan birinin koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştirilmesi sonucu, koşulsuz uyarıcı ile karşılaşma­yan nötr uyarıcının da tepki ortaya çıkarma gücünü kazanmasıdır (Alıcı, 2010).Editör örneği: Öğretmen + Araba (Farklı zamanlarda nötr uyarıcılar.) Öğretmen + Dayak -> Korku (Öğretmen öğrenciyi dövdü ve korku oluştu.) Öğretmen ———-> Korku  (Öğretmen […]

Duyusal bellek nedir?

Çevreden alınan bilginin işleme sistemine girmeden önce kısa bir süre tutulduğu bilgi deposudur. Duyusal belleğin çevresel uyarıcıları alma kapasitesi sınırsızdır.( Yeşilyaprak,2008,s.279).  Işık ve ses gibi uyarıcıların geçici bir süre duyu organı tarafından saklanmasıdır. Yapılan araştırmalar, gözün 100 milisaniye, kulağın da 1000 milisaniye gibi çok kısa süre ile uyarıcıları sakladığını göstermiştir. (Wikipedia, 2019)  Uyarının davranışa dönüşme […]

Duyum nedir?

Organizmanın herhangi bir uyarıcının varlığını fark etmesi durumudur. Uyarıcıların duyu organları tarafından alınarak beyne götürülme süreciyle oluşan yalın olaya denir. Ancak uyarıcı­nın fark edilebilmesi için öncelikle bu uyaranın fark eşiğini geçmesi gerekir. Dışardan gelen bir sesin beyne iletilmesi duyumdur (Deniz, 2007,s.301).