Yazılar

Ara değişkenler nedir ?

1)Ara değişkenler, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olan bilişsel süreçlerdir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bireyin; algıları, inançları, düşünceleri ara değişkenleri oluşturur.

Araya girme teorisi nedir ?

1)“ Bu teoriye göre unutmanın nedeni bilgilerimizi uzun süreli bellekte kaybetmemiz değil, hatırlamaya çalıştığımız şeyle aramıza başka bilgilerin girmesidir. Örneğin, eğer bir öğrenci biyoloji sınavına çalışır, sonra tarih sınavına çalışır, sonra da biyoloji sınavına girerse tarihle ilgili bilgi, biyolojiyle ilgili bilginin arasına girer. Bu nedenle araya girme teorisi, bilginin unutulmasını engellemek için çalışılacak birçok ders […]

Anlamsal çağrışım nedir ?

1)Uyarıcıların bazı özellikleriyle birbirini hatırlatmasıdır.Anlamsal çağrışım, öznel bir durumdur. Birey, çağrışım yapacağı malzeme ile ilgili ne kadar tecrübeye ve bilgi birikimine sahipse o kadar fazla anlamsal çağrışım yapar. Anlamsal çağrışım, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştıran bir faktördür.

Anlamsal (Semantik) bellek nedir ?

Kurallar, kavramlar, genellemelerin yer aldığı ve sözcüklerin anlamalarını içeren bellek türüdür (Ulusoy, 2008). Örneğin, Dandanakan Savaşı’nın nerede, kimler arasında ve hangi tarihte yapıldığı anlamsal bellekte saklanır.

Anlamdırma (Kodlama) nedir ?

1)Kısa süreli bellekteki bilgi ile uzun süreli bellekteki bilginin ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe kodlanmasıdır. Eski ve yeni bilgi ne kadar çok ilişkilendirilirse o kadar iyi kodlama yani öğrenme sağlanır. Öğrenme düzeyi ne kadar iyi olursa hatırlama düzeyi de o kadar iyi olur (Ulusoy, 2008).

Anlam nedir ?

“Bir nesne veya olayın özellikleri, bağlantılı olduğu öğeler ,doğru yanlış yargısı içinde ele alınan önermeler vb. kapsar. Hatırlamada her bir ayrıntıdan çok o durum veya olayın taşıdığı anlam önem kazanır. Okunulan bir metinde her bir cümle veya kelime değil, genel anlam hatırlanır”(Yeşil yaprak 2008,5.284).

Anısal(Episodik) bellek nedir ?

1)“ Yaşantı  içerisindeki olayların depolanmasıdır .Ağırlıklı depolama, zihinsel imgelem şeklindedir. Anısal bellekteki olaylar çoğunlukla birbirine bağlı olaylardan oluşan bir bütün meydana getirirler ve zihinsel resimler olarak toplanırlar. İzlenilen futbol maçındaki olaylar, bir defile, doğum günü vb. olayların zamanı, geçtiği yer, içinde bulunan kişiler, olayların akışı ve sonuçları anısal bellekte depolanır”(Yeşilyaprak, 2008,s.285).

Anahtar sözcük nedir ?

1)Anlamları farklı , fakat söylenişleri birbirine benzeyen sözcükleri birbiriyle ilişki kurarak öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlayan yöntemdir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin, İngilizce’deki OF- FER (o’fır) kelimesini öğretmek için şöyle bir cümle kurulabilir: O FIRına Kenan ustayı ÖNERİYORUM. Yani ojfer , önermek, teklif etmektir.