Yazılar

Büyüme nedir?

“Bireyin fiziksel özelliklerindeki değişmelerdir ve genel anlamıyla boy uzaması, ağırlığın artması anlamında kullanılır” (Aral; Duman, 2009, s.232). Örneğin doğumda baş çevresi 32 cm olan bir be­beğin 3 yaşında 45 cm olması büyümedir. Doğumda boyu 50 cm olan bir bebeğin 4 yaşında 100 cm olması büyümedir.

Bölünmüş dikkat nedir?

“Bireyin aynı anda birkaç etkinliğe birden yönelmesi,yoğunlaşmasıdır”(Yıldırım,2008). Örneğin bir ofis çalışanı, bilgisayarda işlerini yaparken bir yandan müzik dinler bir yandan da arkada­şıyla konuşur.

Bölümsel bellek nedir?

“Kişisel olarak yaşanılan olayların saklandığı bellektir” (Gerrig.Zimbardo, 2012,s.206). ‘Bi­reyin yaşadığı trafik kazası bölümsel bellekte saklanır.’

Bozulma nedir?

“Bilgi uzun süreli bellekte şemalar içinde depolanır. Şemalar içerisindeki bilgi birimleri birbiriyle ve şemayla bağlantılar kurularak depolanırlar. Geri getirmede bu bağlantılar önemli rol oynar. Şema veya şema içerisindeki bir birimin hatırlanmasıyla istenilen bilgi birimine bu bağlan­tılar kullanılarak ulaşılır. Sıklıkla kullanılan bilgi birimlerinde bu bağlantılar oldukça güçlenir ve bilgiye ulaşmak hem kolay hem de oldukça hızlı […]

Biyolojik saat nedir?

 “Farklı zaman aralıklarında çeşitli fizyolojik tepkileri düzenlemek üzere genetik ola­rak ayarlanmış içsel zamanlama aracıdır” (Plotnik, 2009,s.640). “Örneğin, melatonin hormonunun gün içindeki düzeyinin ritmik şekilde ayarlanması gibi, kadınların 28 günde bir olan âdet kanamaları da biyolojik saatin denetimindedir.” (Bilim ve Teknik, Aralık 2008, s.58)

Bitişiklilik ilkesi nedir?

“Nötr ve koşulsuz uyarıcıların art arda verilmesi durumuna denir. Bitişiklik ilkesiyle orga­nizma nötr uyarıcıya tepki vermeyi öğrenir” (Yıldırım,2008). Yani nötr uyarıcı koşullu uyarıcı haline ge­lir. “Koşullanma sürecinde önce zil (koşullu uyarıcı) sonra et (koşulsuz uyarıcı) verilir. Koşullu uyarıcı, koşul­suz uyarıcıdan yarım saniyelik bir süre önce verildiğinde en etkili koşullanmanın oluştuğu iddia edil­mektedir” (Senemoğlu, 2007, s.97).

Birleşik koşullanma nedir?

İki nötr uyarıcının aynı anda koşulsuz uyarıcı ile eşleştirilmesiyle ikisine de şart­lanmanın oluşmasına denir. Örneğin gürültü (koşulsuz uyarıcı) ile birlikte ışık (nötr uyarıcı) ve ses (nötr uya­rıcı) aynı anda verildiğinde hem ışık hem de ses koşullu uyarıcı haline gelirse birleşik koşullanma ger­çekleşmiş olur.

Binoküler ipuçları nelerdir?

“Algıda derinliği açıklayan ipuçlarındandır.Aralarındaki birkaç inç’lik mesafe ne­deniyle gözlerimiz nesnelere hafifçe farklı açılardan bakarlar.Açılardaki bu farklılık ağ tabakalarda uymazlık şeklinde adlandırılan ve söz konusu yapıdaki imgelerde küçük bir farklılığı içeren olaya neden olur. Bu küçük fark derinlik için önemli bir ipucudur” (Morgan, 1995:272). Gözler sırasıyla kapatı­lıp bir nesneye bakıldığında görülen nesne yanındaki nesnelerle kıyaslandığında bir […]

Bilişsel süreçler nedir?

“Bilişsel süreçler, bir bilgi deposundan diğerine bilgi akışını sağlayan zihinsel ey­lemlerdir. Her bir bilgi deposu arasındaki bilgi akışını düzenleyen bilişsel süreçler ve bunların iş­levleri birbirinden farklıdır. Bilişsel süreçler; dikkat, algılama, tekrar, kodlama ve geri getirme olarak sınıflandırılmaktadır.”(Yeşilyaprak, 2008, s.289)

Bilişsel senaryo nedir?

Bir bilgi, beceri veya davranışın yapılışını, işlem basamaklarını, bireyin doğrudan öğrenme amacı gütmemesine rağmen farkına varmadan öğrenmesidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örne­ğin şirketin pazarlama bölümünde çalışan birey, bir süre sonra gelen müşterilere otomatik olarak ay­nı şeyleri anlatmaya başlayacaktır.