Yazılar

Alan kuramı nedir ?

“Bu kurama göre insan davranışları, o anda yaşanılan birçok psikolojik durumdan kaynaklanır. Bu psikolojik durum; insanın aç olması, hasta olması, mutlu olması, bir miktar paraya sahip olması vb. olabilir. Bütün bu psikolojik durumlar bireyin yaşam alanını oluşturur” (Ulusoy, 2008, s.36l).

Alan beklentileri nedir ?

1)Organizmanın geçmiş yaşantılarından, tecrübelerinden dolayı bir uyarıcıyı gördüğünde bir sonrakinin onu izleyeceğini öğrenmesidir. 2)Diğer bir deyişle uyarıcı-uyarıcı öğrenmesidir. Bu öğrenme için beklentinin doğrulanması yeterlidir.

Aktarma (Transfer) nedir ?

Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri olumlu ya da olumsuz etkilemesine denir. Olumlu aktarmada eski bilgiler yeni bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırırken olumsuz aktarmada zorlaştırır. Anadili Türkçe olan birinin Azerice ’ yi  kolay öğrenmesi olumlu aktarmaya (pozitif transfere) örnektir, iki parmakla klavyede yazı yazmaya alışmış bireyin on parmakla yazmada hiç bilmeyenlere göre daha çok zorlanması olumsuz aktarmaya (negatif transfere) […]

Akrostiş nedir ?

Öğrenilmesi ve hatırlanması istenen bilginin veya sözcüklerin baş harfleri kullanılarak cümleler oluşturma tekniğidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin dünyanın katmanlarını 1. Gaz (Atmosfer) 2. Su (Hidrosfer) 3. Yer kabuğu (Litosfer) 4. Magma (Pirosfer) 5. Çekirdek (Barisfer) sırayla öğrenmek için şöyle bir aktostiş oluşturulabilir: Atı Huysuzlanan Lale Profesöre Başvurdu.

Akronim (Kısaltma) nedir ?

Öğrenilecek metinlerin , şiirlerin , ilkelerin ilk harfleriyle kısaltmalar oluşturma tekniğine denir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin, öğrenmeyi etkileyen malzeme ile ilgili (Telaffuz edilebilirlik, Algısal ayırt edilebilirlik Kavramsal gruplandırma, Anlamsal çağrışım) faktörlerin baş harfleri alınarak TAKA ile kısaltılabilir.

Ait olma nedir ?

Thorndike ‘a  göre iki öğrenme arasında anlamlı bir bağın kurulması öğrenmeyi kolaylaştırır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin; okul-öğrenci, deniz-balık, yırtıcı-kartal, yolculuk-gemi, ayrılık-acı gibi kavramların birbirine ait özellikler içermesi hem öğrenmeyi hem de hatırlamayı kolaylaştırır.

Akronim (Kısaltma) nedir ?

Öğrenilecek metinlerin,şiirlerin, ilkelerin ilk harfleriyle kısaltmalar oluşturma tek­niğine denir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin, öğrenmeyi etkileyen malzeme ile ilgili (Telaffuz edilebilirlik, Algısal ayırt edilebilirlik Kavramsal gruplandırma, Anlamsal çağrışım) faktörlerin baş harfleri alınarak TAKA ile kısaltılabilir.

Açıklık nedir ?

Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Havanın açıklığı uzaklıkla değişir ve bir ipucu görevi yapar. Hava biraz puslu iken uzaktaki nesneler bulanık görünür. Fakat yakındakiler ince ay­rıntılarına kadar seçilebilir. ‘Nesneler, havanın açık ve parlak olduğu bir günde kapalı olduğu bir gü­ne göre daha yakın algılanır’ (Morgan, 1995,s.271).

Açık davranış nedir ?

 “Dışa vurulan hareketler ile açıklanabilen, dışardakiler tarafından gözlenebilen dav­ranışlara denir” (Deniz, 2007, s. 203). Bir futbolcunun gol atması ya da basketbolcunun üç sayılı atış yap­ması dışardan gözlenebilen açık davranışa örnektir.