Yazılar

Bilinç nedir?

“İçsel ve dışsal durumların o andaki farkındalığıdır. Örneğin, çalışırken saatinize bir göz atarak saatin kaç olduğunu anlarsınız. Şoförün, polis yolu tarif ederken söylediklerinin ne anlama geldiğinin bilincinde olduğu kadar siz de dışınızdaki bu saat değişkeninin farkındasınızdır, bilincindesinizdir” (Sol­sa ve diğerleri, 2013, s.9). Bu satırları şu an okuyan sîzler ne okuduğunuzun bilincindesiniz.

Bilgi depoları nedir?

“Bilginin tutulduğu ve bilgiyi işlemenin gerçekleştiği depolardır. Dış çevre­den gelen uyarıcılar, bu depolarda bilgi formuna dönüştürülür, anlamlı yapılar halinde işle­nir ve daha sonra kullanılmak üzere örgütlü bir yapıda depolanır. Bütün bilişsel psikologla­rın üzerinde anlaştıkları üç ana bellek deposu vardır: Duyusal kayıt Kısa süreli (çalışan bellek) Uzun süreli  (Yeşilyaprak, 2008, s.278).

Bildirimsel bilgi (bellek) nedir?

Bildirimsel bilgi (Bellek): “Olgulara, öznel inanışlara,senaryolara dayanan bilgidir. Bildirimsel bilgi; ol­gular, inanışlar, fikirler, genellemeler, teoriler, hipotezler, kişinin kendisi, diğerleri ve dünya olay­ları hakkındaki tutumları içerir” (Schunk, 2009:153-159). ‘Bir öyküde geçen olaylar, bağımsızlık bildirgesi gibi düzenli metinler bu bilgiye örnektir’ (Schunk, 2009:153).

Biçimlendirme (Davranışa şekil verme) nedir?

Edimsel koşullanmada, organizmanın mevcut basit davranışlardan uygun olanları pekiştirip uygun olmayanları pekiştirmeyerek, organizmaya yeni ve karmaşık dav­ranışlar kazandırılmasına denir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Sirklerdeki hayvanların birçok davranışı, biçim­lendirme ite kazandırılır. Davranışların biçimlendirilmesi için kademeli yaklaşma yöntemi kullanılır.

Benzerlik yasası nedir?

“Renk, büyüklük, şekil vb. özellikler yönünden benzer olan nesnelerin genellikle bir örüntünün parçası olarak algılanmasıdır”(Aydın,2005,s.262). ‘Örneğin bireylerin; kızlar, erkekler,sarışın­lar, esmerler diye gruplanmasında benzerlik yasası kullanılmıştır’ (Aydın, 2005, s.263).

Bellek destekleyici ipuçları nelerdir?

“Yeni öğrenilecek olan bilgi ile öncekiler arasında doğal olarak olma­yan bağlantıyı imgesel olarak kurmadır” (Deniz, 2007, s.311). Bilgi işlem kuramına göre her zaman eski ve yeni bilgi arasında doğal olarak ilişki kurulamaz. Bu durumda yapay bağlantılar, bellek destekleyi­ci ipuçlarıyla oluşturulur (Deniz, 2007).

Bellek (Hafıza) kavramı nedir?

 Öğrenilmiş bilgiyi hatırlama yeteneğine bellek denir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bilgi depo­ları (bellek); duyusal, işleyen (KSB) ve uzun süreli (USB) olmak üzere üç tür bellekten oluşur.

Batıl davranış kavramı nedir?

 “Organizma bir davranışı yaptığı sırada, o davranış ile ilgisi olmamasına rağmen bir pekiştireç alırsa almış olduğu bu pekiştireci davranışla ilişkilendirir ve o davranışı yapma eğilimi gösterir. Üniversite giriş sınavlarını üçüncü kez girdiğinde kazanan bir öğrencinin, üniversitedeki eği­timi boyunca tüm ara sınav ve final sınavlarında, kazandığı yıldaki üniversite giriş sınavında kullandı­ğı kalem, silgi ve kalemtraşını kullanması […]

Bastırma kavramı nedir?

Bireyin, kendini rahatsız eden konuları bilinçaltına iterek bu kaygıdan kurtulmasıdır (Köknel, 2006). Bir bireyin hoşlanmadığı arkadaşının düğününe, davet edildiği halde gitmeyi unutması.