Öğretim Yöntem ve Teknikler

Öğretim Yöntem ve Teknikler

 • Ana Sayfa
 • Öğretim Yöntem ve Teknikler
 • Kategori yok

Öğretim yöntemleri ve teknikleri, öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştıran ve eğitmenlerin öğretim kalitesini artıran yöntemlerdir. En etkili öğretim teknikleri arasında işbirlikli öğrenme, aktif öğrenme, problem çözme, proje tabanlı öğrenme, derin öğrenme ve ters öğrenme yer almaktadır.

İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde olmasını ve öğrenmelerini sağlar. Bu teknik, öğrencilerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalarına ve birbirlerinin öğrenme sürecine katkıda bulunmalarına olanak tanır.

Aktif öğrenme yöntemleri, öğrencilerin dersin içeriğiyle aktif olarak ilgilenmelerini sağlar. Bu teknik, öğrencilerin sınıfta öğrendikleri bilgileri uygulamalarına olanak tanır ve bu sayede öğrenmeleri daha kalıcı hale gelir.

Proje tabanlı öğrenme teknikleri, öğrencilerin gerçek hayattaki sorunları çözmelerine ve uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu teknik, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarına ve sorunları analiz etmelerine yardımcı olur.

Ters öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine olanak tanır ve öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme sürecine uygun olarak müdahale etmelerine olanak sağlar.

Öğretim yöntemleri ve teknikleri, eğitim teknolojilerinin kullanımı, interaktif öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, görsel öğrenme, sesli öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin tabanlı öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, kavram haritaları kullanımı, öğrenme modelleri ve bilgiye erişim teknolojilerinin kullanımı gibi birçok konuyu içermektedir.

Öğretim Yöntem ve Teknikler KATEGORİSİ

 • Her öğrencinin birlikte çalışacağı arkadaşları seçmesi,öğrencilerin öğretmen desteğinde birbirlerine yardımcı olarak eksikliklerini gidermesi, karar verme ve seçme becerisinin kazanımına imkan verilmesi […]

  Yorum Yapılmadı 3817 kez okundu
  5 sene önce
 • Sunuş yoluyla öğretim stratejisinden KPSS eğitim bilimleri sınavında sıkça bu konudan soru gelmektedir. Günümüz şartlarında örgün eğitim kurumlarında en çok uygulanan […]

  Yorum Yapılmadı 11494 kez okundu
  5 sene önce
 • Herhangi bir konuda, bir kişinin duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak amacıyla yaptığı bir konuşma türüdür (Sönmez, 2008). Söylevin kısa ve […]

  Yorum Yapılmadı 116 kez okundu
  5 sene önce
 • Kolb’ün öğrenme stilleri KPSS Eğitim bilimleri sınavında öğretim yöntem ve teknikleri bölümde sıkça karşılaştığımız Kolb’ün öğrenme stillerini sırasıyla göreceğiz. Kolb’a göre […]

  Yorum Yapılmadı 16715 kez okundu
  5 sene önce
 • Gregorc’un öğrenme stilleri somut ve soyut olarak temelde ikiye ayrılmaktadır. Algılama biçimlerine göre sınıflandırıldığında ise rastlantısal ve ardışık olmak üzere ikiye […]

  Yorum Yapılmadı 447 kez okundu
  5 sene önce
 •  Bir insanın, bir öğretmen bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanla­rın duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama,ayırt etme ve karşılaştırma […]

  Yorum Yapılmadı 73 kez okundu
  5 sene önce
 • Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, empati, uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli […]

  Yorum Yapılmadı 81 kez okundu
  5 sene önce
 • Bir konunun sunumunda, belirsizliklerin giderilmesinde ve konunun tekrar edilerek göz­den geçirilmesinde kullanılan bir uygulama biçimidir (Açıkgöz, 2009). Öğrenciler boş kağıtlara ele […]

  Yorum Yapılmadı 1702 kez okundu
  5 sene önce
 • “İşlenen konunun temel kavramlarının ve ana düşüncelerinin netleştirilmesinde kullanılan bir tekniktir.” (Açıkgöz. 2009, s. 165) Tahta ya da kağıda boş bir […]

  Yorum Yapılmadı 379 kez okundu
  5 sene önce
 • Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından olduk­ça önemli görülen her dersin öğretiminde sıkça kullanılan bir tekniktir (Sevindik,2010). Soru-cevap tek­niği öğrencinin […]

  Yorum Yapılmadı 233 kez okundu
  5 sene önce