Yazılar

Ölçme nedir? Türleri nelerdir?

Ölçme nedir? Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir (Tekin, 2008, s.31).   Doğrudan Ölçme ( İzomorf- temel) Dolaylı Ölçme (Homomorf) Bir özellik doğrudan gözlemlenebiliyorsa yapılan ölçme işlemidir. Ölçülen özellik ile ölçme aracı aynıdır. Hata yapma […]

Ölçek türleri nelerdir?

1- Sınıflama Ölçeği Nesnelerin benzerliklerine göre gruplandırılmasıdır. En ilkel ölçek türüdür. Sadece Mod hesaplanabilir. Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur. İfadeler miktar bildirmez. Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur. Sınıflama Ölçeği Örnekleri Bay-bayan, esmer-Sarışın, forma numaraları, kapı numaraları, koltuk numaraları, plakalar vs. 2- Sıralama Ölçeği Nesnelerin büyüklük küçüklük azlık çokluk göstermesine göre üstünlük […]

Ölçme’de sıfır sayısı hangi anlamlara gelir?

Gerçek Sıfır  Tanımlanmış Sıfır (Mutlak, Doğal sıfır) (İzafi, göreceli sıfır) Bu sıfır türü yokluğu gösterir. Nesnenin ortamda olmadığı sonucunu bize verir. Bu sıfır yokluğu göstermez. Bir bilim insanı tarafından var edilmiş bir gerçekliği gösterir. Örnekler: Öğrenci sayısı, ağırlık, uzunluk, kelvin gibi. Örnekler: Termometre, eğitimdeki notlar, takvim, paraleller, rakım gibi. Dört işlem yapılır. Sadece toplama ve […]

Aritmetik ortalama nedir?

Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla bilgi veren değerdir. Sınıftaki her bir öğrencinin notunun değişmesi aritmetik ortalamayı etkiler. Bundan dolayı hassas bir ölçü birimidir. Eşit aralıklı ölçeklerle elde edilmiş bir veridir.   Örnek-1: 10,12,14 puan alan üç öğrencinin aritmetik ortalamasını bulunuz. (10+12+14)/3=12 üç öğrencinin aritmetik ortalamasıdır.   Örnek-2: […]

Ölçüt nedir? Türleri nelerdir?

Ölçüt:  Değerlendirme aşamasına dayanak oluşturan sınırdır. 2 türe ayrılır. Mutlak Ölçüt Bağıl Ölçüt 1. Hedefe dayalıdır. 1. Norma dayalı ölçütlerdir. 2. Kriter önceden net olarak belirlenmiş ve gruptan bağımsızdır. 2. Kriter önceden net olarak belirlenmemiştir ve gruba bağlıdır. Örnek: Geçme notunun 60 olması, soruların %50’sini yapanın testi geçmesi Örnek: Sınıfta %10 ‘a girenlerin sınıfı geçmesi, […]

Medyan (ortanca) nedir? Nasıl bulunur?

Dağılımın orta noktasını gösteren merkezi eğilim ölçüsüdür. Dağılımı ikiye böler. (%50’inci terimi gösterir.) Çeyrek sapma ile birlikte kullanılır. Sıralama ölçeği yardımıyla elde edilmiştir. Medyan nasıl hesaplanır? Puanlar küçükten büyüğe yazılır. Frekans bulunur. Yığılmalı frekans tespit edilir.  (n+1)/2 ve yığılmalı frekans yardımıyla hesaplanır. Örnek-1:  Puanları  33, 24, 18, 44, 50 olan grubun medyan değerini hesaplayınız. Puan […]