Yazılar

Ölçmede birim nedir? Özellikleri nelerdir?

Birim: Bir nesneyi ya da çokluğu ölçmek için kabul edilen büyüklüktür. Eğitim bilimlerine uyarlanmış hali ise ölçme aracını oluşturan en küçük parçadır şeklinde ifade edilir. ( Türk Lirası, metre, desibel, newton..) Birimler doğal ve tanımlanmış olarak ikiye ayrılır. Doğal birime sınıftaki öğrenci sayısı örnek olarak verilirken, tanımlanmış birim ise şehirin sıcaklığının 0 santigratderece  olmasıdır.Not: Doğal ve […]

Hata türleri nelerdir?

Sabit Hata Ölçmeden ölçmeye hep aynı miktarda artması ve azalmasıdır. Hatanın kaynağı bellidir. Düzeltme ihtimali vardır. Geçerliliği düşürür. Güvenirliliği etkilemez.Alınan Puan Sabit Hatalı hali 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg Tüm öğrencilere 5 puan fazla vermek, maaşlara 50 TL zam yapmak, hatalı diye KPSS’den 1 […]

Amacına göre değerlendirme türleri nelerdir?

Tanıma ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme (Diagnostik değerlendirme) Öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin (hazırbulunuşluk) belirlemek amacıyla yapılır. Dönemin başında yapılır. Not verilir, amaç yeterli olup olmadığını tespit etmektir. Hazırbulunuşluk testleri, seçme testleri İzleme ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme ( Formatif değerlendirme) Bir ünite öğrenildikten sonra öğrenme eksikliğini belirlemek amacıyla yapılır. Dönemin ortasında yapılır. Not verilmez. Konu tarama testi, […]

Ölçme nedir? Türleri nelerdir?

Ölçme nedir? Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir (Tekin, 2008, s.31).   Doğrudan Ölçme ( İzomorf- temel) Dolaylı Ölçme (Homomorf) Bir özellik doğrudan gözlemlenebiliyorsa yapılan ölçme işlemidir. Ölçülen özellik ile ölçme aracı aynıdır. Hata yapma […]

Ölçek türleri nelerdir?

1- Sınıflama Ölçeği Nesnelerin benzerliklerine göre gruplandırılmasıdır. En ilkel ölçek türüdür. Sadece Mod hesaplanabilir. Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur. İfadeler miktar bildirmez. Kullanılan sayıların matematiksel olarak bir anlamı yoktur. Sınıflama Ölçeği Örnekleri Bay-bayan, esmer-Sarışın, forma numaraları, kapı numaraları, koltuk numaraları, plakalar vs. 2- Sıralama Ölçeği Nesnelerin büyüklük küçüklük azlık çokluk göstermesine göre üstünlük […]

Ölçmede sıfır sayısı hangi anlamlara gelir?

Gerçek Sıfır  Tanımlanmış Sıfır (Mutlak, Doğal sıfır) (İzafi, göreceli sıfır) Bu sıfır türü yokluğu gösterir. Nesnenin ortamda olmadığı sonucunu bize verir. Bu sıfır yokluğu göstermez. Bir bilim insanı tarafından var edilmiş bir gerçekliği gösterir. Örnekler: Öğrenci sayısı, ağırlık, uzunluk, kelvin gibi. Örnekler: Termometre, eğitimdeki notlar, takvim, paraleller, rakım gibi. Dört işlem yapılır. Sadece toplama ve […]

Aritmetik ortalama nedir?

Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla bilgi veren değerdir. Sınıftaki her bir öğrencinin notunun değişmesi aritmetik ortalamayı etkiler. Bundan dolayı hassas bir ölçü birimidir. Eşit aralıklı ölçeklerle elde edilmiş bir veridir.   Örnek-1: 10,12,14 puan alan üç öğrencinin aritmetik ortalamasını bulunuz. (10+12+14)/3=12 üç öğrencinin aritmetik ortalamasıdır.   Örnek-2: […]

Ölçüt nedir? Türleri nelerdir?

Ölçüt:  Değerlendirme aşamasına dayanak oluşturan sınırdır. 2 türe ayrılır. Mutlak Ölçüt Bağıl Ölçüt 1. Hedefe dayalıdır. 1. Norma dayalı ölçütlerdir. 2. Kriter önceden net olarak belirlenmiş ve gruptan bağımsızdır. 2. Kriter önceden net olarak belirlenmemiştir ve gruba bağlıdır. Örnek: Geçme notunun 60 olması, soruların %50’sini yapanın testi geçmesi Örnek: Sınıfta %10 ‘a girenlerin sınıfı geçmesi, […]

Medyan (ortanca) nedir? Nasıl bulunur?

Dağılımın orta noktasını gösteren merkezi eğilim ölçüsüdür. Dağılımı ikiye böler. (%50’inci terimi gösterir.) Çeyrek sapma ile birlikte kullanılır. Sıralama ölçeği yardımıyla elde edilmiştir. Medyan nasıl hesaplanır? Puanlar küçükten büyüğe yazılır. Frekans bulunur. Yığılmalı frekans tespit edilir.  (n+1)/2 ve yığılmalı frekans yardımıyla hesaplanır. Örnek-1:  Puanları  33, 24, 18, 44, 50 olan grubun medyan değerini hesaplayınız. Puan […]