Yazılar

Temel öğretim modeli nedir?

 Glasser tarafından geliştirilen, davranışçı ve bilişsel yaklaşımın sentezi ko­numunda bir öğretim modelidir (Sönmez, 2008). Öğrencinin başarılı olması için; fizyolojik, sevgi, güç, özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyler. Temel öğretim modelinin ögeleri nelerdir? Öğretim Hedefleri Giriş Davranışları(Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgi, beceri ve tutumlardır.) Öğretim İşlemleri(Eğitim Durumları) Değerlendirme  

Winnetka sistemi nedir?

Öğrenme hızı ve biçiminin öğrencilere göre farklılık gösterdiğini, bu açıdan öğretimin bireyselleştirilmesi gerektiğini ve her öğrencinin hedeflerine ulaşma süresinin onun sa­hip olduğu ilgi ve becerilerine göre farklılık gösterdiğini ileri süren modeldir (Hesapçıoğlu, 2008). Bu yöntem M.C.W. Washburn tarafından ABD’nin Winnetka kentinde ortaya atıldığı için bu ismi almıştır (Hesapçıoğlu, 2008).

Vee diyagramı tekniği nedir?

Bilginin nasıl öğrenileceğini, öğrencilerin ardışık kavramları öğrenmesine ve yorumlamasına yardımcı bilginin nasıl öğrenildiğini gösterme ve bu bilginin aynı zamanda nasıl özümsendiğini de ortaya koymaya yardımcı olan bîr uygulamadır (Tatar, Korkmaz,Ören, 2007). Bir konu hakkında yapılan ön hazırlıkları, uygulama sürecini ve süreç sonunda ortaya çıkan durumu değer­lendirmeyi içeren “V” şeklinde çizilerek gösterilen bir tekniktir (Tatar, Korkmaz,Ören, […]

Uzaktan öğretim modeli nedir?

Geleneksel öğrenme öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda eğitim etkinliğini planlayan ve uy­gulayanlar ile öğrenenler arası iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir (Yurdakul, 2007).  Öğrenci merkezli bir modeldir. Zaman ve mekandan bağımsız bir modeldir. Fiziksel engelli öğrencilere […]

Tutor destekli öğrenme nedir?

Öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı konuları öğrenmelerinde destek alarak önemli katkılar sağlayan bir bireysel öğretim etkinliğidir (Tan,2005). Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için tutulan kişiye tutor denir. Tutor, konuya hakim üst sınıflardan bir öğrenci veya yetişkin olabilir.

Top taşıma (Rulman) tekniği nedir?

Öğrencilerin iç içe iki çember oluşturacak şekilde oturarak soruna ilişkin olarak önce karşı karşıya oturanların daha sonra her biri ters yönde kayarak önceki tartıştığı öğ­rencinin yanındaki diğer öğrenciyle tartışarak birbirleriyle görüş alışverişinde bulundukları bir sü­reçtir (Açıkgöz, 2009).  

Tombala tekniği nedir?

Oyunla öğrenmeyi hedefleyen bir tekniktir. Öğretmen konu içinde geçen kavram ve terimleri tombala kartlarında düzensiz şekilde yer verir.  Konu anlatılırken öğrenci dikkatini toplar . Öğretmeninin söylediği terimlere göre kartlardaki kavramları kapatır. Yatay, dikey veya çapraz 3 kutu kapatan tombala diye bağırır.

Tereyağı – ekmek tekniği nedir?

Öğrencilerin önce tek başlarına konu üzerinde fikir ürettikleri, ikinci aşa­mada arkadaşlarıyla bir araya gelerek konuyu tartıştıkları ve ulaşılan sonuçların sınıfa sunuldu­ğu bir öğretim sürecidir (Açıkgöz, 2009).