Yazılar

Temel öğretim modeli nedir?

Glasser tarafından ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Davranışcı kuram ve bilişselci kuramın ortak ürünüdür. Glasser’e göre öğretme işini en iyi yapacak kişi öğretmendir. Öğretme işininin en iyi yapılacağı yer okul ortamında sınıflardır. Glasser insanların başarılı olması için aşağıdaki ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünür. Fizyolojik ihtiyaçlar Sevgi Güç Özgürlük Eğlence Glasser’e göre temel öğretim modelinin ögeleri şunlardır: Öğretim […]

Tartışma nedir?

İki ya da daha fazla kişinin bir konuyu açıklığa kavuşturmak, için karşılıklı görüş alışveri­şinde bulunmasıdır (Tan, 2009). Öğrenci merkezli bir uygulamadır. Öğrencide bilişsel ve duyuşsal kazanımların elde edilmesi sağlanır. Demokratik bilincin gelişmesi önemlidir. Analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazandırılır. Tartışma teknikleri: Büyük Grup Tartışması Küçük Grup Tartışması Münazara Sempozyum Forum Açık Oturum Seminer Kollegyum Zıt […]

Tarihsel empati nedir?

Günümüzün bakış açısını ve değer yargılarını kullanmadan geçmişi kendi koşulla­rı çerçevesinde değerlendirme, geçmişte yaşamış insanların durumlarını onların gözüyle anlama ve açıklama becerisidir (Ocak,2008) Geçmişteki insanların şart ve ortamlarına dönerek çıkarımda bulunma, olay örgüsünü keşfetmeyi sağlayan kavram. Not: Bilişsel alan basamağına uygun bir kavramdır. Soyut işlemler dönemindeki bireye uygulanması daha doğrudur.

Tamamlayıcı eğitim nedir?

İhtiyaç duyan öğrencilere ek öğrenme imkanı vererek onların eksik ve yanlışla­rını gidermelerine fırsat vermek için uygulanan öğretim etkinlikleridir (Sönmez, 2008). Ek öğrenme im­kanı ve ek zaman verilerek ihtiyaç duyan öğrencilerin eksiklerini gidermelerine fırsat verilir (Sönmez, 2008).

Bloom’un tam öğrenme modeli nedir?

 Bloom tarafından ortaya atılan “Tam öğrenme modeli”, okuldaki öğrenci başarısını %90’ a çıkarmayı hedefleyen bir öğretim sürecidir.(Konunun geçilebilmesi için alt limit öğrenme %70’dir.). Tam öğrenme modeline göre işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanırsa herkes okul müfredatını öğrenebilir. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı olarak öğretimi yapılır. Konu sonunda eksiklik tespit edilirse gruba ek öğretim yapılır. Öğrencilerin konuyu […]

Takım-oyun-turnuva tekniği nedir?

Grubun turnuvada en iyi şekilde temsil edilmesi ve sürecin sonucunda en çok puanı alan grubun turnuvanın galibi sayılması şeklinde sürdürülen iş birlikli öğretim sürecidir (Açıkgöz, 2009). Slavin tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Gruplar oluşturulurken heterojen olmasına dikkat edilir. Öğrenciler birlikte çalışır ve birbirlerini sınarlar. Turnuvaya katılan kişinin puanı takım puanına eklenir ve birinci grup belirlenir.

Takım destekli bireyselleştirme nedir?

Her öğrencinin birlikte çalışacağı arkadaşları seçmesi,öğrencilerin öğretmen desteğinde birbirlerine yardımcı olarak essikliklerini gidermesi, karar verme ve seçme becerisinin kazanımına imkan verilmesi şeklinde gerçekleşen bir iş birliği uygulama şeklidir (Açık­göz, 2009).

Sunuş yoluyla öğrenme nedir?

Bilgilerin keşfedilmesinden çok hazır alınması, işin uzmanı olan kişi tara­fından aktarılması, konunun genel çerçevesi belirlendikten sonra genelden özele doğru bilginin aktarıldığı süreçtir (Arslan,2007). Ausubel tarafından bilişsel kuram temel alınarak geliştirilmiştir. Öğretmen merkezli bir öğrenme metodudur. Kalabalık sınıflarda ve sosyal, sözel konularda ağırlıklı kullanılır. Az zamanda çok şey anlatıldığı için ekonomiktir. Genelden özele doğru aktarım yapılır. […]

Söylev nedir?

Herhangi bir konuda, bir kişinin duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak amacıyla yaptığı bir konuşma türüdür (Sönmez, 2008). Söylevin kısa ve öz olmasına dikkat edilmelidir (Sönmez, 2008). Nutuk ve hitabet olarak da adlandırılır. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün Nutuk adlı eserini incelemek için nutuk indir linkine tıklayınız

Kolb’ün öğrenme stilleri nelerdir?

Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilir. Somut yaşantılar ya da soyut kavramsallaştırma ile bilgi alınır. Aktif yaşantılar ya da yansıtıcı gözlemle ile bilgi işlenir. Somut Yaşantı Materyal destekli olarak öğrenirler. Duyu organları odaklı öğrenirler. (Hissetmek gibi) Grup çalışmasına yatkın ve sezgileri güçlü kişilerdir.. Soyut Kavramsallaştırma Düşünüp çıkarımda bulunan (mantık odaklı) kişiliklerdir. Okuma ve […]