Yazılar

Aktif yaşantı nedir?

 Yaparak yaşayarak öğrenme, izlemekten çok, pratik uygulamalar yapma, deneyerek öğ­renme, işe yarayanı benimseme, kişi ve olayları davranışlarıyla etkileme, bilgiyi en iyi öğrenme yolu olarak uygulamada bulunma yeterliliğine sahip bireylerde görülen öğrenme biçimidir. (Duman, 2008).

Aktif öğrenme nedir?

Öğrenme öğretme sürecinin bazı düzenlemelerinden, uygulamalarından değerlendirilip geliştirilmesinden öğrencinin sorumlu olduğu bir yaklaşımdır. (Sönmez, 2008) Öğrencilerin zihinsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi esastır. Öğretmen öğrenciyle beraber öğrenen ona rehberlik eden kişi konumundadır.  

Akrostiş nedir?

Sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre, kavram veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanma­sıdır. (Erginer, 2008). Ard ardadır dizelerKelimeler, hecelerRastgele değil amaOluştursun bir manaSırala,ör ve dokuTertiple düzen gerekİlk harflerini okuŞimdi birleştirerek.  

Akran öğrenme nedir?

Verilen bir konuyu öğrencilerin okulda ya da okul dışında başka öğrencilere öğret­mesidir. (Ed.Selvi, 2008). İş birlikli öğrenme tekniğidir. Çok bilen öğrenci az bilen öğrenciye öğretir mantığı vardır. Dikkat: İkisininde öğrenci olduğu unutulmamalıdır.

Akademik benlik tasarımı nedir?

Bireyin akademik yönü baskın olan bir işte başarılı olacağına inanma ve kendine güvenme derecesidir (Demir Yağcı, 2002). Bireyin hangi özel ya da genel alanda kabiliyeti olduğunun farkında olması diye de ifade edilebilir.

Açık oturum nedir?

Değişik görüşlere sahip küçük bir öğrenci ya da konuşmacı grubun bir başkan yönetiminde ele alınan konunun tartışılması şeklinde düzenlenen sözel bir iletişim türüdür. (Sönmez,2008).

Akademik çelişki nedir?

“Kritik düşünmenin, akılcı yargılara ulaşmanın öğretilmesinde etkili olabilen bir stratejidir.” (Açıkgöz. 2009,S. 181) “Grupların oluşturulması, çelişkinin sunulması, önerilerin hazırlanması, görüşlerin sunumu, savunmada bulunma, karşı görüşü anlama ve bir karara varma süreçlerinden oluşan bir uygulama biçimidir.” (Açıkgöz. 2009, S. 182).