Yazılar

Soru yağmuru nedir?

Önceki cevaplar ışığında yeni katkılar elde etmek amacıyla aynı sorunun çok sayıda öğ­renciye cevapların doğru verilip verilmediğine dikkat edilmeden sorulduğu bir tekniktir (Moore, 2000).

Sınıf yönetimi nedir?

“Eğitsel etkinliklerin öğretmen klavuzluğunda katılanlarca yönetilmesidir. Mekanın, öğrencilerin ve kaynakların yönetimidir. Uygun öğrenme çevresi hazırlama, bu çevredeki olanak ve ortamı, kuralları, öğrenme düzenini, süreçlerini oluşturma ve kullanma, sınıf yönetimi olarak adlandırılır.” (Ed.Ağaoğiu,2009,s. 4). ‘Etkili bir sınıf yönetimi, sınıftaki insan ve diğer kaynakların sınıf yaşa­mının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Etkili bir sınıf yönetiminin önemli öğesi diğer […]

Sessizlik zamanı vermek nedir?

 Daha çok ilköğretimin birinci kademesi öğrencileri için kullanılan, sınıf­taki gürültüyü önlemede ve kontrolü yeniden sağlamada başvurulan öğretime kısa süreli sessiz kalmalarını isteyerek ara verme durumudur (Güçlü,2007).

Sesin dili nedir?

 Bir mesajın yüksek vurgu veya düşük vurgu ile, sesin tonunun veya şiddetinin değiştiril­mesiyle değişik anlamlara dönüşmesi, mesajların vurguya göre verilmesi sesin iletişimdeki rolü­nü gösterir (Moore,2000). Farklı vurgular farklı mesajlar iletir. “Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz” dikkate alınır (Moore, 2000).

Serbest liderlik nedir?

Öğretim sürecinde öğretmenin tamamen izin verici konumda olduğu, herkesin ken­di işiyle uğraştığı,her istenilenin yapıldığı liderlik türüdür (Moore, 2000). Bu tür liderlik tamnda genel­likle kaosa yol açar, organizasyonların bozulması, hayal kırıklıklarının, şaşkınlıkların, bunalımların ya­şanması kaçınılmazdır (Moore, 2000).

Seçerek dinleme nedir?

Çevredeki uyarıcılar içinde dinleyicinin sadece kendisi ile ilgili olan kısmı duyma­sı, diğer anlatılanlara kulaklarını kapatması halidir (Bozdoğan, 2004).

Savunucu iletişim nedir?

 Karşı taraftan saldırı algılayan bireyin geçmiş yaşantısında çok sık saldırgan tu­tuma maruz kalmış olan kişilere yönelik olarak savunma durumuna geçmesidir (Bozdoğan, 2004).

Savunucu dinleme nedir?

Dinleyicinin sürekli savunma durumunda olma,yapılan her tür konuşmayı ken­dilerine yönelik saldırı olarak algılama ve sürekli kendileri ile ilgili aslında öyle olmadıklarını, öy­le düşünmediklerini ispatlamak gibi bir uğraş içinde bulunma halidir (Bozdoğan, 2004).