Yazılar

Sözleşmeli öğretmenlik için çıkmış mülakat soruları

EKİM MÜLAKAT SORULARI Eğitimde internet ve bilgisayar kullanımının faydaları? Üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir sözünü açıklayınız. Bilimin faydalarını açıklayınız? Devletsiz toplum vardır ama toplumsuz devlet yoktur. Yorumlayınız. Görsel-uzamsal zekâyı okulda daha aktif kullanmak için ne yapılır? Göçün topluma etkileri nelerdir olumlu mu etkiler olumsuz mu? Eğitim psikolojisinin eğitime etkisi? Çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi arasındaki […]