1.  “Edward De Bono tarafından düşünmenin doğrudan beceri olarak öğretil­mesi için en yaygın materyalleri içererek hazırlanan ve 1970’den beri uygulanmakta olan bir dü­şünme programıdır” (Duman, 2008, s. 484).
  2.  Cort Düşünme programının bölümleri:

Cort 1- Genişletme (Breadth):
Bu bölümdeki basamaklar, bireyin herhangi bir durum ya da olay hakkında daha geniş bir perspektif içinde düşünmesini sağlayarak onun, olayların farklı yanlarını görmesine yardımcı olur. Cort1’deki her basamak öğrencilerin düşünme
yeteneklerini genişletmek için onları cesaretlendirme üzerine kurulmuştur. De Bono’ya göre gerek yetişkinlerin gerekse çocukların düşünmesinde yaygın olarak yapılan yanlış, görüşlerini çok dar tutma ve ani karar verme eğilimidir. İşte
Cort1’deki basamak çocuğun, olayları tüm boyutları ile düşünmesini sağlayarak, onların daha geniş bir düşünme yelpazesi geliştirmesine yardımcı olur. Cort1’deki bu basamağın birçok yönden öğrenci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve
onların eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir (De Bono,2002).
Cort 2- Organizasyon (Organization):
Bu bölümdeki basamaklar, bireylere tanıma, analiz etme, karşılaştırma, fark etmek, seçme gibi önemli düşünme işlemleri ve bunların düzenlenmesine yönelik becerileri kazandırmayı amaçlar.
Cort 3- Etkileşim (Interaction):
Bu bölümdeki basamaklar, bireylerin bir olaydaki kanıtları bulup, bu olaydaki doğru ve yanlış olan şeyleri eleştirmesi ve tartışmasını sağlamaya yöneliktir.
Cort 4- Yaratıcılık (Creativity):
Burada, bireylerin sorunlar karşısında daha etkili ve yaratıcı düşünmesini ve daha çok alternatifler üretmesini sağlayıcı basamaklar vardır.
Cort 5- Bilgi-Duygu (Information and Feeling):
Bu bölümde, bilgiye pratik olarak ulaşma ve değerlendirme yolları ile inançlar, beklentiler, tutumlar gibi duygulara yönelik basamaklar yer almaktadır.
Cort 6- Tepki (Action):
Bu bölümdeki basamaklar, bireyin zihinsel veya düşünsel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerden oluşur.

(Mayıs-2019,http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/1540/3/Çağla%20BAYRAK.pdf, s13-s14)

Benzer bir yazımız:  Araştırma inceleme yaklaşımı nedir?