Leo S. Crespi tarafından ortaya atılmış bu kavramda sıçanların kazanacakları ödül miktarı arttırdıkça daha hızlı hareket ettikleri gözlenmiştir. Bu durumu crespi etkisi adını verdiği kavramla açıklamıştır.

Crespi etkisinin tanımı nedir?

Crespi etkisi, pekiştimenin büyüklüğü ile performansın gücü arasında pozitif bir ilişki vardır. Yani pekiştireç büyüdükçe performans da artar (Öğrenme psikolojisi, 2013).

Pekiştirmenin büyüklüğü ile performansın gücü arasında pozitif yönlü yüksek kolerasyon vardır.

Ne kadar ekmek o kadar köfte anlayışı crespi etkisi için doğrudur.

Ödül miktarının küçülmesi ile sıçanların koşma hızında düşüş gözlenmiş ve bu durumda crespi etkisi olarak ifade edilmiştir.

Crespi etkisi örnekleri nelerdir?

Ders çalışması için küçük bir ödül verilen öğrenci yeterince ders çalışmazken büyük bir ödül verilen öğrenci iyi ders çalışır.

KPSS’de çıkmış:
Ahmet soruları çözdükçe mutlu olmaktadır. Mutlu oldukça soru çözmektedir. Bu davranış Crespi etkisi ile açıklanmaktadır.

Benzer bir yazımız:  Dikkat nedir?