1. “Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları incelemek gerektiğini iddia eden kuram­dır. Öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder” (Morris, 2002; Deniz, 2007, s. 264).
  2. “Davranışçılar, insan­ların karşılaştıkları problemlerin çözümlerinde genellikle geçmişte yaşadıkları benzer durumları göz önüne aldıklarını ileri sürerler. Yeni bir problemle karşılaştıklarında ise bireyin deneme-yanılma yoluy­la yeni çözümler üreteceği kabul edilir. Davranışçı yaklaşımlarda önemli olan gözlenebilen, başlangıcı ve sonu olan yani ölçülebilen davranışlardır” (Deniz, 2007, s. 264).
  3. Bu kurama göre organizmanın içsel sü­reçleri değil uyarıcılar karşısında verdiği tepkiler önemlidir. Belirli uyarıcılar, belirli tepkiler ortaya çı­karır. Bundan dolayı organizmanın davranışları tahmin edilebilir, yordanabilir.
Benzer bir yazımız:  Jena planı nedir?