Destekleyici etki nedir?

  1. “Gözlemci tarafından önceden bilinen ancak çok az yapılan bir davranışın, modelin davranışının olumsuz bir tepki ile karşılaşmadığı görüldüğünde artmasıdır” (Ulusoy, 2006,s.232).
  2. Örnek: Sınıf­ta ara sıra konuşan Ahmet’in, çok konuşan arkadaşının öğretmen tarafından cezalandırılmadığını gör­mesi sonucu sınıfta konuşma davranışı artar.
  3. Örnek: Bir öğrenci okulun bahçesinde sigara içtiğinde idare tarafından uyarı almazsa, bu durum diğer öğrencilerin de benzer davranışlar sergilemesine destekleyici etkiye örnek olarak verilebilir.
Bir cevap yazın 0