1. Düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. (Wikipedia,2019)
    Dikkat, içsel (bireyin ilgileri, istekleri, yaşı, cinsiyeti vb.) veya dışsal (uyarıcının şiddeti, tuhaflığı, büyüklüğü vb.) uyarıcılardan kaynaklanabilir.