1. “Bireyleri öğrenme sırasında dışsal olarak etkileyen nedenlerdir. Örneğin, öğren­cilerin öğretmenleri ya da ebeveynlerini mutlu etmek ya da üzmemek için ya da ödül almak için başa­rılı olmak istemeleri denir.”(Ulusoy, 2008, s.492).
Benzer bir yazımız:  Çifter bağlamlı öğrenme nedir?