İşlenmiş konu ile ilgili bir dizi doğru ve yanlış ifadelerin yer aldığı, kartların hazırlanıp sınıfa dağıtıldığı, kartı alan öğrencinin ifadenin doğru olup olmadığını gerekçeleriyle açıklayıp sınıfla paylaştığı süreçtir (Sönmez, 2008).