İşlenmiş konu ile ilgili bir dizi doğru ve yanlış ifadelerin yer aldığı, kartların hazırlanıp sınıfa dağıtıldığı, kartı alan öğrencinin ifadenin doğru olup olmadığını gerekçeleriyle açıklayıp sınıfla paylaştığı süreçtir (Sönmez, 2008).

Benzer bir yazımız:  Enstürmantal zenginleştirme nedir?