1. Bilginin öğretmen tarafından öğrencilere doğrudan aktarıldığı, derslerin amaç odaklı ve öğretmen tarafından yapılandırılmış olduğu öğretme yaklaşımıdır (Slavin, 2013).
  2. Doğrudan öğretim yöntemi, davranışsal ve bilişsel öğrenme kuramlarını temel alan; birbirinin karşıtıymış gibi algılanan bu iki öğretim kuramını birleştiren bir öğretim yöntemidir (Tarver, 1992).
  3. Doğrudan öğretim, öğretimi yapılacak içeriğin, ardışık şekilde sıralanması, öğrencilerin tam katılımı, öğretmenin düzeltici dönütler vermesi, ipuçlarının düzenlenmesi, ipuçlarının uygulanması ve geri çekilmesi anlamına gelir (Rosenshine, 1982; Güzel, 1998).
Benzer bir yazımız:  Kuram nedir?