Doğum sonrası izin dilekçe örneği

Doğum sonrası izinlerin bitmesi durumunda devlet memurları ücret almaksızın 24 aya kadar izin talebinde bulunabilirler. Bu izin talebiyle ilgili dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

……………………………..Milli Eğitim Müdürlüğüne

T.C. Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Görevi :
Görev Yeri – Adresi :
Sicil No :
İzin Talep Nedeni : Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talebi

…………………………………Okulunda öğretmen / Memur olarak görev yapmaktayım …/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 108’nci maddesinin “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Adres :                                                                                                                                  …/……/ 202…
                                                                                                                                                    Ad-Soyad


Bir cevap yazın 0