1. Modelin duyuşsal durumunu gözleyen bireyin, model gibi duygulanması duru­mudur. Birey ile model arasındaki benzerlik dolaylı duygusallığı etkiler (Öğrenme psikolojisi, 2013).
    Editör Örneği-1: Köpek ısıran arkadaşının bağırtısını gören kişinin köpekten korkmaya başlaması gibi
    Editör Örneği-2: Hayatında hiç canlı yılan görmeyen birinin yılandan korkması
Benzer bir yazımız:  Aralıklı (Kesikli-sürekli olmayan) pekiştirme nedir ?