1. Gözlemci doğrudan pekiştirilmese bile modelin uygun davranışlarının pekiş­tirilmesi gözlemcinin aynı davranışı tekrarlama olasılığını artırır. Öğretmen, arkadaşlarına yardım eden bir öğrenciye ödül verirse sınıdtaki diğer öğrenciler de birbirlerine yardım etmek için daha istek­li olurlar (Ulusoy, 2008, s.336).
  2. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına ait bir kavramdır.
    Editör örneği: Birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilere kurdela verilerek diğer öğrencilerin okumaya daha istekli olması durumudur.
Benzer bir yazımız:  Çifter bağlamlı öğrenme nedir?