Dönüşümlü öğretme nedir? (Dönüşümsel öğretme)

 1.  Öğrencilerin öğretim sürecinde öğrendiklerini birbirleriyle paylaşmalarını içe­ren bir uygulamadır (Açıkgöz, 2009). Sınıf ikiye bölünür. Bir grup konuyu öğrenmek için başka biryere ge­çer. Diğer grupla öğretmen sınıfta ders işler. Daha sonra gruplar yer değiştirir. Aynı süreç devam eder. En son aşamada her iki grup bir araya gelerek eşleşirler. Böylece öğrencilerin öğrendiklerini karşılaş­tırma ve birbirlerinin eksikliklerini gidermelerine fırsat sunulmuş olur (Açıkgöz, 2009).
 2. Taylor, (2008) dönüşümsel öğrenmenin 10 basamağını aşağıdaki gibi sıralamıştır:
  1. Bireyin zihninde çatışma yaratan bir ikilem;
  2. Suçluluk ve utanç duyguları ile mücadele;
  3. Varsayımın eleştirel yansıtma ile değerlendirilmesi;
  4. Bu hoşnutsuzluğun ve yaşanan dönüşüm sürecinin benzerinin başkaları tarafından da tecrübe edildiğini keşfetmek;
  5. İkilemi çözemeye yardımcı olacak beceri, ilişki ve eylemler için farklı seçenekleri keşfetme;
  6. Bir hareket planı hazırlama;
  7. Planlarını hayata geçirmek için gerekli olan bilgi ve becerinin edinimi;
  8. Yeni rollerin geçici olarak denenmesi;
  9. Yeni rol ve ilişkileri benimseyerek bu bağlamda bir benlik oluşturmak;
  10. Değişen anlam yapılarının da etkisiyle anlam perspektifinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir varsayım oluşturmak
Benzer bir yazımız:  Demeç nedir?
Bir cevap yazın 0