Düşün-eşleş-paylaş nedir?

  1. Açık uçlu bir soruya çözüm geliştirmek düşüncesiyle soruna önce bireysel ola­rak yoğunlaşmak daha sonra eşleşmelere giderek sorunu irdelemek şeklinde sürdürülen iş birlikli öğretim tekniğidir (Güven, 2007).

    düşün-eşleş-paylaş
    Düşün – Eşleş – Paylaş ile bir topluluk nasıl oluşturulur?
Bir cevap yazın 0