1.  Öğrencilerin, öğrenme sürecinde gösterecekleri çabanın kaynağı olarak düşünülen ilgi ve tutumları ile başarılı olacaklarına inanma derecesinden oluşan özellikler bütü­nüdür (Demirel, 2012).
  2. Duyuşsal giriş özellikleri 2002 KPSS sınavında aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
  • akademik benlik algısı
  • tutum
  • ilgi
Benzer bir yazımız:  Slavin'in etkili öğretim modeli nedir?