Çocuğun yaşantıları konusunda bilinçlenmesini sağlama, farkındalık oluşturma ve ço­cukların eğitim amaçlı olarak sürece katılımını sağlama düşüncesiyle gerçekleştirilen drama tü­rüdür (Taşpınar, 2010).

Eğitici drama nedir?
Benzer bir yazımız:  Dedikodu nedir?