EKYS 2021 -Yeni soru dağılımı

ÖSYM’nin EKYS 2021 yılı (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ) için yayınlamış olduğu soru dağılım tablosudur.

Bu sınavda 2020 EKYS sınavına göre konu dağılımlarında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden en belirgin olanı ise 2021 EKYS sınavında genel yetenek olarak adlandırılan Türkçe ve matematik derslerinin yer aldığı bölümden soru gelmeyecektir.

EKYS sınavı için güncel konu dağılımlarına aşağıdaki atıftan ulaşabilirsiniz.

a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun,
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan
hükümler): %20.
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

PROTOKOL (osym.gov.tr)

2021 yılı EKYS sınav ücreti ise 225 TL olarak belirlenmiştir.

EKYS için başvuru ise 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. EKYS için geç başvuru günü ise 16 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın 0