ÖSYM’nin EKYS 2021 yılı (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ) için yayınlamış olduğu soru dağılım tablosudur.

EKYS soru dağılımı

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

 1. Genel kültür ve genel yetenek: %35.
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.
 3. Değerler eğitimi: %5.
 4. Eğitim ve öğretimde etik: %5.
 5. Eğitim bilimleri: %35.
 6. Mevzuat  % 10
 • T.C. Anayasası,

 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler