1. “Kartonlara bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bilgilerin yazı­larak duvara asılması, öğrencilerin bireysel ya da grup olarak bilginin doğruluğunu araştırmaları, daha sonra görevlendirilen bir öğrencinin doğru kartonlara yönelirken diğer öğrencilerin elma, yanlış kartona yöneldiğinde armut diye bağırarak etkinlikte bulunması şeklinde geçen bir süreç­tir (Açıkgöz. 2009). Öğrencilere işlenen konuyu gözden geçirme, neden bulma ve değerlendirme düzeyin­de yaşantılar geçirme fırsatı verir (Açıkgöz. 2009).
Benzer bir yazımız:  H. Lanko’nun sistem kuramı nedir?