1. Öğrencilerin çeşitli entelektüel yeteneklerini artırmak amacıyla ta­sarlanmış, kalem, kağıt kullanarak çalıştıkları egzersizlerden oluşan bir düşünme becerisi progra­mıdır (Slavin, 2013).