Etkin katılım nedir?

  1. Öğrenme öğretme sürecinde öğrenme işinin öğrenci tarafından gerçekleştirilmesi, öğ­rencinin sürecin merkezinde yer alarak öğrenmenin sorumluluğunu taşımasıdır (Söylemez,2009).
  2. Deney, Gezi, gözlem, drama, rol oynama vs. gibi yöntem teknikleri bu ilkenin uygulamaya geçmiş halidir.
Benzer bir yazımız:  Bilişsel süreçler nedir?
Bir cevap yazın 0