1. Ele alınan konunun tekrar edilerek pekiştirilmesi ya da ele alınacak konuya ön hazırlık yap­ma düşüncesiyle gerçekleştirilebilen etkinliklerdir (Selvi, 2008). Dersin öncesinde ya da dersin sonra­sında eğitsel amaçlı olarak kullanılan bir tekniktir (Selvi, 2008).

Ödev

Benzer bir yazımız:  Otantik değerlendirmeler (Alternatif değerlendirmeler) nedir?