………………………………Okulu Müdürlüğüne

T.C. Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Görevi :
Sicil No :
İzin Talep Nedeni : Evlenme İzini talebim.

Okulunuzda …………………………….. öğretmeni / Memuru / Hizmetlisi olarak görev yapmaktayım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 gün evlilik izini kullanmak istiyorum.
Geregini arz ederim

Adres :                                                                                                                                       …/……/ 202…
Ad Soyad – İmza

Benzer bir yazımız:  Doğum sonrası izin dilekçe örneği